ข้อมูลตำบลเหมาะ อำเภอกะปง พังงา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเหมาะเป็นตำบลเก่าแก่ประมาณ 100 กว่าปีมาแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาใต้เป็นภาษาถิ่น นับถือศาสนาพุทธ ตำบลเหมาะตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกะปง ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านเหมาะ หมู่ที่ 2 บ้านปลายวา หมู่ที่ 3 บ้านสะพานเสือ หมู่ที่ 4 บ้านในหนด ในยามเช้าทั่วบริเวณของตำบลจะมีหมอกลงจัด อันเนื่องมาจากภูมิประเทศอยู่ในเขตป่าอันอุดมสมบูรณ์ จนชาวบ้านเรียกว่าบ้านหมอก และเรียกเพี้ยนมาจนเป็นบ้านเหมาะในปัจจุบัน

พื้นที่

อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้เขียวขจี บรรยากาศร่มรื่นยามเช้าจะมีหมอกปกคลุมทั่วบริเวณ เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร แต่ในบางพื้นที่ของตำบลไม่สามารถที่จะทำการเกษตรได้เนื่องจากเป็นดินเหนียวปนทราย และดินเสียอันเนื่องมาจากเป็นพื้นที่ที่เคยทำเหมืองแร่มาก่อน ตำบลเหมาะมีพื้นที่ทั้งหมด 103 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ตำตัว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.เหล อ.กะปง จ.พังงา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่/ค้าขาย
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 30 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านประจวบ-ชุมพร-ระนอง ระยะทาง 788 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 12 ชั่วโมงเข้าจังหวัดพังงาทางด้านอำเภอคุระบุรี ผ่านอำเภอตะกั่วป่า ไปตามเส้นทางไปสุราษฏร์ธานี แล้วแยกขวาตรงสามแยกหินดาน(ด่านป่าไม้,ป้อมตำรวจ) เข้าสู่อำเภอกะปง จะถึงตำบลเหมาะก่อนถึงตัวอำเภอกะปง
2. ทางรถยนต์จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงแผ่นดินสาย 41 ถึงจังหวัดสุราษฏร์ธานี แล้วแยกเลี้ยวขวาที่สี่แยก กม.18 ไปตามทางหลวงหมายเลข 401 ผ่าน อ.บ้านตาขุน อ.พนม จ.สุราษ.ฏร์ธานี จะถึง ต.รมณีย์ อ.กะปง ตรงไปอีก 20 กิโลเมตร ถึงทางแยกซ้ายมือตรงสามแยกหินดาน เข้าสู่ตำบลเหมาะ

ผลิตภัณฑ์

หมูฮ่องเต้, น้ำดื่มแสงทอง

สถานที่

1. น้ำตกแสงทอง
2. หนองน้ำค้างคาว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกแสงทอง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 บ้านในหนด ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เหมาะแก่การท่องเที่ยว มีธรรมชาติที่สมบูรณื มีน้ำไหลตลอดปี การคมนาคมสะดวก มีถนนลาดยางเข้าสู่ตัวน้ำตก
2 หนองน้ำค้างคาว

ร้านอาหาร
1 ร้านค้ากลุ่มเกษตร อยู่ข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. หมู่ 1 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา (

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำดื่มแสงทอง น้ำดื่มแสงทอง
2 หมูฮ่องเต้ เป็นการถนอมอาหารโดยการนำหมู ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ มาปรุงเป็นอาหารประจำถิ่น หมูฮ่องเต้ ลักษระคล้ายหมูพะโล้ แต่รสชาติเข้มข้นกว่า และไม่มีน้ำ ใช้เครื่องเทศแบบหมูพะโล้ สามารถเก็บได้ 3-4 วัน เพราะผ่านการฆ่าเชื้อด้วยระบบไอน้ำ และไม่มีสารกันบูด

สินค้าโอทอป ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง พังงา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง พังงา