ข้อมูลตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า พังงา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางนายสี มีคำเล่าต่อกันมาว่า บริเวณที่ตั้งตำบลเดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่าริมทะเล ในเวลาต่อมามีคนชื่อ "นายสี" ได้เข้ามาตั้งรกรากอาศัยในบริเวณที่แถบนี้เป็นคนแรก และคำว่า "บาง" เป็นชื่อของปากน้ำลำคลองบริเวณที่นายสีอาศัยอยู่ เมื่อราษฎรออกไปทำมาหากินทางทะเลก็จะเรียกบริเวณที่นายสีอาศัยอยู่ว่า "บางนายสี" จนติดปากและได้มาเป็นชื่อเรียก "ตำบลบางนายสี" มาจนทุกวันนี้

พื้นที่

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบเชิงเขาและติดชายทะเลบางหมู่บ้าน มีพื้นที่ทั้งหมด 83,670 ไร่ ประชาชนนับถือศาสนาพุทธและอิสลาม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,940 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00

การเดินทาง

พื้นที่ติดกับถนนเพชรเกษม เป็นตำบลติดเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า

ผลิตภัณฑ์

ขนมเต้าส่อ, เครื่องแกง, ขนมเต้าส้อคนรุ่นใหม่, ขนมงาพอง

สถานที่

1. วัด 1 แห่ง
2. กำแพงเมืองเก่า
3. สถานีอนามัย 2 แห่ง
4. ตลาดสด 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดนิกรวราราม ตั้งอยู่ที่ 6/4 หมู่ 2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
2 วัดบางน้ำใส ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
3 สวนพระนารายณ์ เป็นสถานที่สักการะบูชาพระนารายณ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชานในอำเภอตะกั่วป่า

โรงแรม
1 โรงแรมเอ๊กซ์ตร้า ถ.เสนาราษฎร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทร : (076) 421026 จำนวนห้องพัก 75 ห้อง ห้องพัดลมพร้อมทีวี 300 บาท/คืน ห้องพัดลมเตียงเดียว 270 บาท/คืน ห้องแอร์ 450 - 550 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1 ร้านครัวภู่กัน 8/13 - 14 หมู่ 2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทร อาหารตามสั่ง
2 ร้านอาหารขวัญใจ 6/21 หมู่ 2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทร : (076) อาหารตามสั่ง
3 ร้านอาหารชิม 58/24 หมู่ 1 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทร : (076 อาหารตามสั่ง
4 ร้านอาหารตำลิ่ง 32/1 ถ.เสนาราษฎร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทร : (076) 42251 อาหารตามสั่ง
5 ร้านอาหารตุ้มและเ 29/16 หมู่ 2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทร : (076 อาหารตามสั่ง
6 ร้านอาหารรัดใจ 7/13 หมู่ 2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทร : (076) อาหารตามสั่ง
7 ร้านอาหารฮกกี่เหล 19 ถ.เสนาราษฎร อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทร : (076) 431072 อาหารตามสั่ง
8 ร้านอาหารโง้เม่งเ 7/22 หมู่ 2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทร : (076) อาหารตามสั่ง
9 ร้านอาหารโพธิแก้ว 5/2 หมู่ 2 ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โทร : (076) อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมหมั่วหลาว (งาพอง) ผลิตภัณฑ์ขนมหมั่วหลาว (งาพอง) เป็นขนมที่ทำมาจากงาและเผือก รสชาดอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย
2 ขนมเต้าส้อ เป็นขนมเต้าส้อมุสลิมเจ้าแรก และเจ้าเดียวใน อ.ตะกั่วป่า ซึ่งเป็นขนมที่รู้จักใน อ.ตะกั่วป่า (ลักษณะกล่องสีฟ้า มีรูปดาวเดือน และตัวหนังสือสีขาว)
3 ขนมเต้าส้อ (ชวัลรัชญ์) ขนมเต้าส้อ (ชวัลรัชญ์) มีทั้งไส้เค็ม และไส้หวานใส่ไข่เค็ม
4 ขนมเต้าส้อคนรุ่นใหม่ เป็นขนมเต้าส้อที่ต่างจากสูตรดั้งเดิม คือ มีหมูและลูกเกด
5 ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา
6 น้ำพริกตะไคร้ ผลิตภัณฑ์น้ำพริกตะไคร้ มีรสชาติอร่อย หอม สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด
7 ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ
8 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
9 เครื่องแกง ผลิตภัณฑ์เครื่องแกง มีรสชาติอร่อย หอม สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด
10 เสื้อบาติก เสื้อบาติก

สินค้าโอทอป ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า พังงา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า พังงา