ข้อมูลตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า พังงา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางม่วง เดิมสันนิษฐานว่าบริเวณนี้จะมีมะม่วงอยู่จำนวนมาก ทำให้ราษฎรทั่วไปเรียกว่า บ้านบางม่วง ต่อมาหมู่บ้านนี้กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีราษฎรอาศัยอยู่หนาแน่น จึงใช้ชื่อหมู่บ้านบางม่วง เป็นชื่อของตำบลในเวลาต่อมา

พื้นที่

มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบติดชายฝั่งทะเลในบางหมู่บ้าน และบางหมู่บ้านเป็นที่ราบสูงและที่ราบตามเชิงเขาแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทำการประมง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน น้ำประปาและโทรศัพท์มีเกือบทุกครัวเรือน มีตู้บริการโทรศัพท์สาธารณะ การคมนาคมสะดวกทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่าด้วยเส้นทาง ตะกั่วป่า - ภูเก็ต มีถนนเพชรเกษมผ่านเกือบทุกหมู่บ้าน ห่างจากที่ว่าการอำเภอ 10 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ปลาฉิ้งฉ้าง, กลัวยฉาบ

สถานที่

1. ชายทะเลบางสัก
2. น้ำตกบ่อหิน
3. สวนเสริมพระเกียรติ 5 ธันวา
4. คลองบางม่วง
5. วัดบางมรวน
6. ตลาดบางม่วง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ชายทะเลบางสัก เป็นหาดทรายเริ่มจากตำบลคึกคักผ่านหมู่ที่ 7, 8 ต.บางม่วง และมาสิ้นสุดที่หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเค็ม ต.บางม่วง ปัจจุบันได้มีนักธุรกิจมาสร้างโรงแรมที่พักซื้อ โคโค้ปาล์มในหมู่ที่ 8 ในเทศกาลต่าง ๆ จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจำนวนมาก
2 น้ำตกบ่อหิน อยู่ในหมู่ที่ 8 ต.บางม่วง มีน้ำตลอดปี บรรยากาศร่มรื่นอุดมสมบูรณ์ด้วยต้นไม้หลายชนิด
3 สวนเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา อยู่ในหมู่ที่ 2 เป็นหาดทรายขาวละเอียดร่มรื่นด้วยแนวต้นสน มีศาลาพักผ่อนริมชายหาดและร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว
4 คลองบางม่วง คลองบางม่วงไหลผ่านหมู่ที่ 4 หมู่ที่ 1 และไหลลงทะเลในหมู่ที่ 2 มีทัศนียภาพที่สวยงาม ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีราษฎรประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังและเลี้ยงปู
5 วัดบางหมวน วัดบางหมวน หรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า วัดบางหมวน เป็นวัดเก่าแก่ สร้างในสมัยโบราณ ปัจจุบันมีพระภิกษุอยู่จำนวน 5 รูป
6 ตลาดบางม่วง ตลาดบางม่วงอยู่ในหมู่ที่ 4 เป็นตลาดที่มีมานานแล้ว เดิมราษฎรในตำบลและตำบลใกล้เคียงมาหาซื้อของในตลาดแห่งนี้ ปัจจุบันยังมีการค้าขายอยู่จำนวนมาก

โรงแรม
1 บางสักบีชรีสอร์ท 31 หมู่ 7 ถ.เพชรเกษม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 โทร : 076 592 970 Fax : 076 593 406
2 รอยัลบางศักดิ์บีชรีสอร์ท 2/4 หมู่ 8 ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190 โทร : 076 592 555 Fax : 076 592 579 E-mail : info@royalbangsakresort.com

ร้านอาหาร
1 ร้านยิ้มยิ้ม หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเค็ม ไทย จีน
2 ร้านใจเย็นเย็น หมู่ที่ 2 บ้านน้ำเค็ม ไทย จีน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กลัวยฉาบ กลัวยฉาบ
2 ที่รองแก้ว C200 ที่รองแก้ว C200
3 น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกกุ้งเสียบ
4 ปลาฉิ้งฉ้าง สด สะอาด ถูกหลักอนามัย
5 สบู่เหลวสมุนไพรมะกรูด สบู่เหลวสมุนไพรมะกรูด
6 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เผาคุณรัตนา เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เผาคุณรัตนา

สินค้าโอทอป ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า พังงา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า พังงา