ข้อมูลตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า พังงา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมทางทิศเหนือของอำเภอตะกั่วป่า มีชุมชนใหญ่อยู่ริมแม่น้ำ ส่วนตอนกลางของชุมชนเป็นเนินสูง มีต้นตะเคียน 1 ต้น ชาวเรือจากต่างประเทศเรียกกันติดปากว่า ท่าตะเคียน ต่อมาได้แบ่งการปกครองออกเป็นตำบลหมู่บ้าน ส่วนคำว่าโคกชาวบ้านเรียกตามสภาพพื้นที่ที่เป็นเนินสูง และมีต้นตะเคียน จึงได้ตั้งชื่อชุมชนว่า หมู่บ้านโคกเคียน และด้วยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และเจริญที่สุดในเขต จึงใช้ชื่อหมู่บ้านเป็นชื่อตำบลมาจนทุกวันนี้

พื้นที่

เป็นที่ราบเชิงเขา อากาศร้อนชื้นบริเวณที่ราบมีน้ำท่วมในฤดูฝน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบางนายศรี อำเภอตะกั่วป่า
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลเหล อำเภอกะปง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองตะกั่วป่า

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ประปามีใช้เพียง 4 หมู่บ้าน ส่วนโทรศัพท์สาธารณะมี 7 หมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางใช้ได้ 3 เส้นทาง คือ จากอำเภอคุระบุรี ถนนเพชรเกษม สายคุระบุรี - ตะกั่วป่า กม.ที่ 775 สายจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถนนสายสุราษฎร์ธานี - ตะกั่วป่า กม.ที่ 140 และสายจากตำบลบางนายสี ถนนสายตะกั่วป่า - สุราษฎร์ธานี กม.ที่ 165

ผลิตภัณฑ์

ไข่เค็ม,กล้วยม้วน,ดอกไม้ใบยางพารา

สถานที่

1) วัดโคกเคียน
2) โรงเรียนบ้านทุ่งใหม่
3) มัสยิดบางกรักกลาง
4) มัสยิดบางกรักใน
5) มัสยิดบางกรักนอก
6) โรงเรียนบ้านบางกรักใน
7) สถานีอนามัย ตำบลโคกเคียน
8) น้ำตกหินค้าง
9) น้ำตกสายรุ้ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกหินค้าง ตั้งอยู่ที่บ้านบางอี หมู่ที่ 4 ตำบลโคกเคียน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 4 กิโลเมตร
2 น้ำตกหินค้าง
3 น้ำตกสายรุ้ง ตั้งอยู่ที่บ้านบางกรัก หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 2 กิโลเมตร
4 วัดโคกเคียน ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
5 น้ำตกสายรุ้ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยม้วน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกล้วยน้ำว้า
2 กล้วยเส้น รสชาดอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย
3 ดอกไม้ใบยางพารา ดอกไม้ใบยางพารา มีรูปแบบ สีสันสวยงาม
4 ปลากรอบแก้ว ปลากรอบแก้ว ทำมาจากปลาจิ้งจ้างมีหลายรสเช่น รสหวาน, รสเผ็ด และแบบไม่ปรุงรส
5 ศิลปะบนเมล็ดข้าว ศิลปะบนเมล็ดข้าว
6 เครื่องประดับ " ลีนาไข่มุก " เครื่องประดับ " ลีนาไข่มุก "
7 เครื่องประดับ " ลีนาไข่มุก " เครื่องประดับ " ลีนาไข่มุก "
8 ไข่เค็ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไข่เป็ด
9 ไข่เค็มตะกั่วป่า ไข่เค็มตะกั่วป่า

สินค้าโอทอป ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า พังงา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า พังงา