ข้อมูลตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด พังงา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลมะรุ่ย เป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2440 ตั้งพร้อมกับอำเภอทับปุด ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอทับปุด ประกอบไปด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกไคร หมู่บ้านบ่อแสนไทรงาม หมู่ 3 บ้านท่าสนุก หมู่ 4 บ้านมะรุ่ย หมู่ 5 บ้านคลองจูด หมู่ 6 บ้านปากทางมะรุ่ย หมู่ 7 บ้านโคกเลือด

พื้นที่

สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบ ดินเป็นดินปนทรายและมีชายฝั่งทะเล ป่าชายเลนเหมาะสำหรับการประมง มีเนื้อที่ทั้งหมด 272.429 ตร.กม. หรือประมาณ 170,268.12 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
ทิศตะวันตก ติดด่อกับ ต.บ่อแสน อ.ทับปุด จ.พังงา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ทำประมง ค้าขาย เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลชายฝั่ง

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน มีสถานีอนามัยจำนวน 2 แห่ง

การเดินทาง

จาก กทม. สามารถใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม พอถึงโรงพยาบาลทับปุดให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดยาง แล้วใช้ถนนลาดยางเมื่อพบสี่แยก คือ ที่ทำการ อบต.มะรุ่ย ให้ใช้เส้นทางถนนลาดยางที่ผ่านด้านหน้าที่ทำการ อบต.มะรุ่ย เข้าสู่หมู่ที่ 5 บ้านคลองจูด มีวัดโครธคุณากร และเข้าสู่หมู่ที่ 1 บ้านโคกไคร

ผลิตภัณฑ์

กุ้งย่าง หรือ กุ้งเสียบ, อาหารทะเลแปรรู ตราแม่เหม-ซีอิ้วขาว

สถานที่

1. วัดนิโครธคุณากร
2. หาดน้ำร้อน
3. เขาหินปูน
4. ถ้ำลอด
5. ท่าเทียบเรือประมงโคกไคร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดนิโดรธคุณากร อยู่ในหมู่ที่ 5 ต.มะรุ่ย มีหลวงพ่อเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ทางจังหวัดภาคใต้ คือ หลวงพ่ออุปัชฌาย์เทือก มานจาโร เกิด พ.ศ. 2389 มรณะ พ.ศ.2485 ปี พ.ศ. 2488 ได้มีพระราชทานเพลิงศพ มีพุทธคุณทางด้านอยู่ยงคงกะพัน มีรูปหล่อ และเหรียญให้ผู้มีจิตศรัทธาไว้สักการะบูชา
2 หาดน้ำร้อน อยู่ในหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 มีถนนคอนกรีตเป็นเส้นทางเข้าสู่หาด แล้วนั่งเรือเล็กข้ามคลองเพื่อไปสู่หาดน้ำร้อน เป็นหาดน้ำร้อนธรรมชาติ ที่น่าเยี่ยมชม
3 ถ้ำลอด อยู่เขตอ่าวพังงา สามารถนั่งรถยนต์ส่วนบุคคลถึงท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 ต.มะรุ่ย จากนั้นนั่งเรือหางยาวเพื่อนำท่องเที่ยวถ้ำลอด ซึ่งมีศิลปะที่ธรรมชาติสร้างสรรขึ้นมาน่าชมยิ่งนัก
4 เขาหินปูน อยู่ในเขตอ่าวพังงา สามารถนั่งรถยนต์ส่วนบุคคลถึงท่าเทียบเรือประมงขนาดเล็ก หมู่ที่ 1 ต.มะรุ่ย จากนนั้นนั่งเรือหางยาวเพื่อนำท่องเที่ยวเขาหินปูน ต้นไม้ธรรมชาติ ทิวทัศน์ อ่าวพังงา ซึ่งนาชมมาก โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมาเยือน และสามารถนำเที่ยวถ้ำลอด ซึ่งประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กุ้งย่าง หรือ กุ้งเสียบ กุ้งย่างบรรจุถุงพลาสติก
2 ซีอิ้วขาวตราแป็ะซี ซีอิ้วขาวตราแป็ะซี
3 ผ้าบาติก ผ้าบาติก
4 ร่มการ์เด็นเนอร์ (ร่มกันฝนต้นยาง) ร่มการ์เด็นเนอร์ (ร่มกันฝนต้นยาง)
5 อาหารทะเลแปรรู ตราแม่เหม อาหารทะเลแปรรู ตราแม่เหม เช่น แกงส้มสำเร็จรูป แกงไตปลาแห้ง แกงไตปลาแห้งทรงเครื่อง น้ำพริกสมุนไพรกุ้งเสียบ กะปิแท้โอ่งมังกร ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด พังงา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด พังงา