ข้อมูลตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด พังงา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ่อแสนตั้งมาประมาณ 200 ปี ประชาชนที่มาอาศัยอยู่ในตำบลย้ายมาจากจังหวัดตรัง และเมืองไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล รอบ ๆ บ่อน้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีคนไปใช้น้ำหลายแสนคนใช้ได้ตลอดปี ภายหลังเรียกชื่อว่า “บ่อแสน”

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบลุ่ม พื้นที่นา และสวนยางพารา มีฝนตกชุก อากาศร้อนชื้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ทับปุด อ.ทับปุด จ.พังงา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.มะรุ่ย อ.ทับปุด จ.พังงา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.ทับปุด อ.เมือง จ.พังงา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม ทำนา

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน สถานีอนามัย แหล่งท่องเที่ยว โทรศัพท์บ้าน

การเดินทาง

เดินทางจากทางหลวงจังหวัดพังงา ผ่าน ถนนทับปุด พังงา ถึง อบต.บ่อแสน ระยะทาง 19 กม.

ผลิตภัณฑ์

กะปิ,สมุนไพรพร้อมรับประทาน,ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย

สถานที่

1. อบต.ตำบลบ่อแสน
2. น้ำตกเต่าทอง
3. เขาโต๊ะดำ
4. มัสยิดบ้านดอน
5. ถ้ำผึ้ง
6. มัสยิดบ้านท่าใหญ่
7. ถ้ำช้าง
8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอน
9. ถ้ำนาเขาขาว
10. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำผึ้ง ถ้ำที่มีธรรมชาติสวยงาม ร่มเย็น เหมาะสำหรับการพักผ่อนน่ามาเยี่ยมเยือน ของตำบลบ่อแสน อ.ทับปุด
2 น้ำตกเต่าทอง เป็นน้ำตกธรรมชาติที่มีน้ำใสสะอาดมีน้ำไหลตลอดปี ธรรมชาติสวยงาม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กะปิ กะปิผลิตจากกุ้งทะเล
2 บ่อแสนสมุนไพรไทย นำสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่ปลูกไว้ทำเป็นสมุนไพรสำเร็จรูปพร้อมใช้
3 ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย เช่น โคมไฟจากเปลือกหอย, ถาดรองแก้วจากเปลือกหอย, จานรองแก้วจากเปลือกหอย, โคมไฟกรอบรูปจากเปลือกหอย และถาดใส่ผลไม้จากเปลือกหอย ฯลฯ
4 ผ้าคลุมผม ผ้าคลุมผม

สินค้าโอทอป ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด พังงา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด พังงา