ข้อมูลตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง พังงา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมหมู่บ้านนาเตย ได้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ได้มาอาศัยทำมาหากินในพื้นที่แห่งนี้ โดยมีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำนา แต่มีพืชชนิดหนึ่งเรียกว่า "ต้นเตย" เจริญเติบโตอยู่เต็มพื้นที่ ชาวบ้านได้ตัดต้นเตยมาสานเป็นเสื่อและเครื่องใช้ภายในบ้าน เมื่อพื้นที่ว่างลงก็ได้ทำการปลูกข้าว ปรากฎว่าได้ผลดี จึงยึดเอาสถานที่แห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัย และที่ทำมาหากิน ต่อมามีประชาชนเพิ่มมากขึ้นและได้ตั้งเป็นหมู่บ้าน เรียกชื่อตามพื้นที่ว่า "บ้านนาเตย" ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบส่วนใหญ่ มีลำคลองไหลผ่าน ภูมิอากาศร้อนขึ้น พื้นดินเหมาะแก่การเพาะปลูก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทำนาผักบุ้ง

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ประปา โทรศัพท์ มีใช้ไม่เต็มพื้นที่

การเดินทาง

เส้นทางถนนหลักเพชรเกษม โคกกลอย - ตะกั่วป่า ตัดผ่านตำบล

ผลิตภัณฑ์

บ่อน้ำพรุร้อน, น้ำพริกกุ้งเสียบ

สถานที่

1) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย
2) โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
3) สถานีอนามัยบ้านหัวนา
4) น้ำตกภูผาสวรรค์
5) วัดประชาธิการาม
6) วัดลุมพินี
7) วัดนิคมสโมสร
8) โรงเรียนบ้านบางคลี
9) สำนักสงฆ์ท่าไทร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บ่อน้ำพรุ แต่เดิมพื้นที่บ่อน้ำพุร้อนเป็นที่นาของชาวบ้าน มีรอยดินแตกเป็นน้ำพุร้อน ต่อมาเจ้าของที่นาได้ขายที่นาแปลงนี้ให้แก่นายดุสิต มายะการ
2 บ่อน้ำพุร้อน นายดุสิต มายะการ ได้ลงทุนปรับปรุงบ่อน้ำพุร้อนไว้บริการประชาชน และบริเวณรอบบ่อ ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนมาจนถึงปัจจุบัน บ่อน้ำพุ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 7 บ้านบ่อดาน - ในไร่ ตำบลนาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

โรงแรม
1 เดอะ ฮอท สปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 79 หมู่ 8 ถ.นาใต้ ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 โทร : 0 7658 0000-28 โทรสาร : 0 7658 0029 จำนวนที่พัก 75 ห้อง, ราคา 3,300 - 28,000 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมทองม้วน ขนมทองม้วน
2 น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกมะขาม น้ำพริกสมุนไพร น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกมะขาม น้ำพริกสมุนไพร
3 เรือหัวโทง เรือหัวโทง
4 เสื้อบุรุษ เสื้อบุรุษ

สินค้าโอทอป ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง พังงา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง พังงา