ข้อมูลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมทีตำบลเกาะแก้วรวมอยู่กับตำบลรัษฎา ซึ่งเรียกว่า ตำบลเกาะแก้วรัษฎา เมื่อมีประชากรมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการปกครองจึงได้แยกตำบลเกาะแก้วรัษฎา ออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลเกาะแก้ว และตำบลรัษฎา ตำบลเกาะแก้วสมัยก่อนเดินทางลำบากต้องข้ามคลองซึ่งชาวบ้านเรียกว่าคลองช้างหันหลัง หมายถึง คลองมีน้ำเชี่ยวมากและลึกช้างยังหันหลังกลับ และพื้นที่ของตำบลเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ อาหารทั้งในน้ำและบนบกจึงเรียกว่า ตำบลเกาะแก้ว

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มติดต่อ กับเชิงเขาและทะเลไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่ผ่านการทำเหมืองแร่มาก่อน สภาพป่าชายเลนถูกทำลายเป็นส่วนใหญ่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลศรีสุนทร
ทิศใต้ ติดกับเขตตำบลรัษฎา
ทิศตะวันออก ติดกับทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก ติดกับเขตเทศบาลตำบลกระทู้

อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย รับจ้าง ประมง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,570 ครัวเรือน

การเดินทาง

มีการคมนาคมทางบกเข้าสู่ตำบล 1 เส้นทาง คือ ถนนเทพกระษัตรีระยะทางจากตัวอำเภอถึงตำบลประมาณ 10 กม. และการคมนาคมทางน้ำ 1 เส้นทาง (มี 1 หมู่บ้าน คือบ้านเกาะมาพร้าว) เดินทางโดยทางเรือใช้เวลาประมาณ 10 นาทีจากท่าเรือแหลมหิน

ผลิตภัณฑ์

หมู่บ้านเกษตรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเกาะมะพร้าว, น้ำพริก

สถานที่

1.วัดสะปำ
2.องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว
3.โรงเรียนบ้านสะปำมงคลวิทยา
4.โรงเรียนบ้านบางคู
5.โรงเรียนมุสลิมวิทยา
6.หมู่บ้านเกษตรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเกาะมะพร้าว
7.เกาะรังเล็กและเกาะรังใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ท่องเที่ยวเกษตรเกาะมะพร้าว บ้านเกาะมะพร้าว เป็นหมู่บ้านหนึ่งของเกาะมะพร้าว อ.เมืองภูเก็ต มีลักษณะเป็นเกาะมีพื้นที่ทั้งหมด 2,620 ไร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 8 กิโลเมตร
2 ท่องเที่ยวเกษตรเกาะมะพร้าว สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา มีประชากรอยู่ 126 ครัวเรือน ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ปลูกยางพารา มะพร้าว ไม้ผล และประมง ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน ซึ่งมีทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์ เช่น ปูม้า หอยลาย หอยแครง กุ้งมังกร ปลานานาชนิด การเลี้ยงหอยแมลงภู่ เลี้ยงปลากะพง กุ้งมังกรในกระชัง วิถีชีวิตของชุมชนบ้านเกาะมะพร้าวยังคงสภาพเดิมกลมกลืนธรรมชาติที่สวยงามพร้อมความปลอดภัย มีแหล่งน้ำจืดเพียงพอตลอดปี
3 ท่องเที่ยวเกษตรเกาะมะพร้าว การเดินทางสู่บ้านเกาะมะพร้าว โดยทางเรือที่ท่าเรือแหลมหิน จากถนนเทพกระษัตรี 18 กิโลเมตร มีเรือโดยสารประจำทางตลอดเวลา มีท่าเรือที่เกาะมะพร้าว 2 จุด และบริเวณจอดเรือบนกะชัง
4 ท่องเที่ยวเกษตรเกาะมะพร้าว กิจกรรมนันทนาการ การเล่นน้ำ นั่งเรือชมนก-ดูลิง จักรยานเสือภูเขา ร่วมเรือหาปลากับชาวประมง การนอนพักค้างมีบังกะโลและเต้นท์ให้เช่า มีศูนย์บริการอาหาร 2 จุด คือ บนกะชังเลี้ยงหอยแมลงภู่ บริเวณที่พักแรมบนเกาะ เกาะมะพร้าวจึงเป็นมิติใหม่การท่องเที่ยวเกษตรสำหรับผู้ที่พิศมัยกับการสัมผัสวิธีชีวิตชุมชน และธรรมชาติ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมต่างๆ ขนมพริกไทย ขนมเต้าส้อ ขนมโรตีกรอบ น้ำพริก
2 ขนมพริกไทย ขนมพริกไทย
3 ขนมพริกไทยดำ ขนมพริกไทยดำ
4 ขนมเต้าส้อไข่เค็ม ขนมเต้าส้อไข่เค็ม
5 ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกหอย ดอกไม้ประดิษฐ์จากเปลือกหอย
6 น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกกุ้งเสียบ
7 ปลาฉิ้งฉ้างทรงเครื่อง ปลาฉิ้งฉ้างทรงเครื่อง
8 ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาชิงชังทอดกรอบ และกุ้งเสียบทรงเครื่อง
9 มุกภูเก็ต มุกภูเก็ต
10 หมู่บ้านเกษตรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านเกาะมะพร้าว เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีกิจกรรมทั้งทางบกและทางทะเล รวมอาหารและที่พักบริการนักท่องเที่ยว
11 เครื่องประดับไข่มุก เครื่องประดับไข่มุก
12 แกงไตปลาแห้ง แกงไตปลาแห้ง

สินค้าโอทอป ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต