ข้อมูลตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลฉลอง เป็นตำบลหนึ่งในหกตำบลของอำเภอเมืองภูเก็ต ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองภูเก็ตไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 8 กิโลเมตร ชื่อตำบลฉลอง สันนิษฐานว่ามาจากชื่อวัดฉลอง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านเขาน้อย หมู่2 บ้านบนสวน หมู่3 บ้านป่าไล่ หมู่4 บ้านนาใหญ่ หมู่5 บ้านนากก หมู่6 บ้านฉลอง หมู่7 บ้านวัดใหม่ หมู่8 บ้านโคกทราย หมู่9 บ้านโคกโตนด หมู่10 บ้านยอดเสน่ห์

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขา ที่ราบและพื้นน้ำ มีพื้นที่ทั้งหมด 21,293 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับเขตตำบลวิชิต
ทิศใต้ ติดกับเขตตำบลราไวย์
ทิศตะวันออก ติดกับเขตตำบลวิชิต
ทิศตะวันตก ติดกับเขตตำบลกะรน

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง ค้าขาย การเกษตร
อาชีพเสริม การเกษตร ประมง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 7,592 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,230 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากอำเภอไปทางทิศตะวันตกใช้ได้ 2 เส้นทาง คือ จากอำเภอไปตามถนนสายแม่หลวนจนถึงสนามสุรกุล เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ้าฟ้าตะวันตกเป็นระยะทาง 8 กม. เส้นทางที่ 2 จากอำเภอไปตามถนนแม่หลวนถึงเขารังแยกซ้ายเข้าถนนปฏิพัทธ์ ถึงสี่แยกโรงฆ่าสัตว์ตรงไปตามถนนเจ้าฟ้าตะวันออกระยะทาง 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริกกุ้งเสียบ

สถานที่

1.วัดฉลอง
2.ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
3.สวนสัตว์ภูเก็ต
4.ไอแลนด์ซาฟารี
5.สถานีตำรวจภูธร ต.ฉลอง
6.สยามซาฟารี
7.สวนงู
8.วัดลัฏฐิวนามราม(วัดใต้)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดฉลอง วัดฉลอง หรือ วัดไชยธาราราม เป็นวัดเก่าแก่ที่ชาวบ้านให้ความเคารพในความศักสิทธิ์ของหลวงพ่อแช่ม ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมานมัสการปิดทอง และชมหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลื้อม เปิดบริการเวลา 07.00 - 17.00 น. ทุกวัน
2 สวนสัตว์ภูเก็ต เป็นสวนสัตว์ที่มีสัตว์ให้ชมหลากหลายชนิด เช่น หมี นกยูง ฯลฯ และมีการแสดงโชว์ของลิงแสนรู้ บรรยากาศร่มรื่น
3 อ่าวฉลอง อ่าวฉลอง อยู่ห่างจากตัวเมือง 11 กิโลเมตร ทางทิศใต้ของเกาะภูเก็ตไปตามทางที่ไปหาดราไว เมื่อถึงห้าแยกฉลองเลี้ยวซ้ายประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงอ่าวฉลอง มีสะพานไม้ทอดยาวไปในทะเล ชายหาดเป็นรูปโค้งยาวเหยียด มองเห็นทิวมะพร้าวริมหาดเอนลู่ออกทะเล ทะเลบริเวณนี้ไม่เหมาะกับการเล่นน้ำ เพราะหาดเป็นโคลน ที่อ่าวฉลองนี้นักท่องเที่ยวจะเช่าเรือไปเที่ยวตามเกาะต่าง ๆ หรือเช่าไปตกปลา
4 อ่าวฉลอง ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง เป็นท่าเทียบเรือรับส่งนักท่องเที่ยวไปยังเกาะต่าง ๆ ของจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง อ่าวฉลองเป็นอ่าวที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม
5 วัดฉลอง บรรยากาศบริเวณวัดฉลอง
6 อ่าวฉลอง เรือท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเที่ยวชมทัศนียภาพของอ่าวฉลอง
7 วัดฉลอง บรรยากาศบริเวณวัดฉลอง มีสระบัว น่าร่มรื่น
8 วัดฉลอง ด้านหน้าวิหารวัดฉลอง
9 อ่าวฉลอง เรือท่องเที่ยวจำนวนมากที่มาเที่ยวชมทัศนียภาพของอ่าวฉลอง
10 อ่าวฉลอง ร้านอาหารทะเลที่มีชื่อเสียง ณ อ่าวฉลอง
11 วัดฉลอง พระมหาธาตุเจดีย์ พระจอมไทย บารมีประกาศ บรรยากาศภายในเงียบสงบ และเย็นสบาย ที่ห้องโถงชั้นล่าง ทางวัดได้ประดิษฐาน พระพุทธรูปปางต่างๆไว้
12 วัดฉลอง ประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ มานมัสการหลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลื้อม
13 วัดฉลอง นอกจากหลวงพ่อแช่ม แล้วยังมีหลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลื้อม ซึ่งเป็นที่เคราพศรัทธาของชาวบ้านมาก ซึ่งท่านทั้งสองมีชื่อเสียงการปรุงสมุนไพร และรักษาโรค ถึงแม้ว่าปัจจุบันท่านจะมรณภาพไปแล้ว แต่ก็ยังมีชาวบ้านที่มีเรื่องทุกข์ร้อน ก็จะไปกราบไหว้ บนบานไม่ขาดสาย ปัจจุบันนี้ได้ประดิษฐานองค์ท่านทั้งสามที่วิหารที่สร้างอย่างสวยงาม ซึ่งในแต่ละวันจะมีผู้คนทั้งชาวไทย และต่างชาติ ต่างมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก
14 วัดฉลอง หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง และหลวงพ่อเกลื้อม
15 วัดฉลอง พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (หลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง) เป็นชาวจังหวัดพังงาเกิดที่บ้านบ่อแสนอำเภอทับปุดในปีพ.ศ.๒๓๗๐ บิดามารดาได้อพยพครอบครัวหนีภัยพม่ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านฉลอง เมืองภูเก็ต ตั้งแต่เล็ก บิดามารดาฝากให้เป็นลูกศิษย์ของพ่อท่านเฒ่าและมาอยู่ที่วัดฉลอง การบรรพชาและอุปสมบท เมื่ออายุ ๑๙ ปี ได้บรรพชาที่วัดฉลองก็ได้อุปสมบทอยู่ในสมณเพศเรื่อยมา เมื่ออายุได้ ๒๓ ปี ในปี พ.ศ. ๒๓๙๓ ก็ได้เป็นเจ้าอาวาสวัดฉลอง มรณภาพในวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๑ รวมอายุได้ ๘๑ ปี
16 . วัดฉลอง สถาปัตยกรรมในวัดฉลอง
17 วัดฉลอง บริเวณด้านข้างวิหาร จะมองเห็นพระมหาธาตุเจดีย์ พระจอมไทย บารมี
18 วัดฉลอง อีกมุมหนึ่งของพระมหาธาตุเจดีย์ พระจอมไทย บารมี
19 วัดฉลอง พระมหาเจดีย์ พระจอมไท เป็นเจดีย์ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อไม่นาน ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัด ภายในเงียบสงบ บริเวณชั้นแรกจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปรางค์ต่าง ๆ มากมาย และบริเวณด้านข้างผนังจะเป็นภาพวาดพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตอนประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพาน ที่งดงามมาก เมื่อขึ้นไปด้านบนสุดจะเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ และด้านนอกของเจดีย์ สามารถที่จะชมทิวทัศน์ของบริเวณในวัดทั้งหมดได้อย่างสวยงาม
20 วัดฉลอง กุฏิจำลองหลวงพ่อท่าน ภายในกุฎิจำลอง ทางวัดได้จัดทำหุ่นขี้ผึ้งจำลอง หลวงพ่อแช่ม หลวงพ่อช่วง หลวงพ่อเกลี้อม และเครื่องใช้ต่าง ๆ ของทั้งสามองค์ และตัวกุฎิยังเป็นแบบทรงไทย ซึ่งเป็นเรือนไทยที่สวยงามมาก
21 วัดฉลอง ประตูทางเข้ากุฏิจำลองหลวงพ่อท่าน
22 วัดฉลอง

โรงแรม
1 รายา ฟาเทอร์ รีสอร์ท 27/1 หมู่ 1 ถ.เจ้าฟ้า ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 0 1893 4430, 0 1893 8603 โทรสาร : 0 7628 3110 จำนวน 10 ห้อง ราคา 700 บาท
2 ศาลาลอย บังกะโล 36/28 หมู่ 4 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร : 0 7638 1297 โทรสาร : 0 7628 9157 จำนวนที่พัก 28 ห้อง, ราคา 600 - 800 บาท
3 โรงแรมสยามรีสอร์ท 23/1 ถนนวิเศษ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 โทร : 0 7638 1346 , 0 7628 8794 โทรสาร : 0 7638 1647 จำนวน 50 ห้อง ราคา 1,100 - 1,500 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
2 น้ำพริกกุ้งเสียบ เป็นน้ำพริกสำเร็จรูป สะอาด อร่อย ไม่ใส่สารกันบูด บรรจุขวดพลาสติกใส ได้รับมาตรฐานจาก อย.
3 น้ำมันผสมสมุนไพรไทย น้ำมันผสมสมุนไพรไทย
4 ผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวเช่น ขนมปังไส้ถั่ว แยมโรล คุกกี้ไส้สับปะรด ขนมเป๊ยะ
5 สร้อยคอมุก สร้อยคอมุก

สินค้าโอทอป ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต