ข้อมูลตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง ภูเก็ต

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่าคลอก เมื่อประมาณ 200 ปีที่ผ่านมามีสภาพเป็นป่าทึบ ต้นไม้สูงใหญ่ สัตว์ป่านานาชนิดชุกชุม ต่อมาพม่าต้องการเมืองขึ้นจึงได้ยกพล 9 ทัพ เข้ามาตีเมืองต่าง ๆ และพม่าได้ยกพลมาตีเมืองถลางส่วนหนึ่งยกทัพมาแถบบริเวณชายทะเล ได้เกิดการปะทะกันฆ่าผู้คนล้มตายเกลื่อนกลาด พม่าได้จับเด็กแล้วใช้ไฟคลิกเผา ต่อมาคุณหญิงจัน-คุณหยิงมุกได้รวบรวมคนมาต่อสู้กับพม่า จนพม่าขาดเสบียงยกทัพกลับไปจึงเรียกว่า "ป่าคลอก" จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

มีสภาพพื้นที่ลาดเทจากภูเขาทางทิศตะวันตกลงสู่ทะเลอันดามัน และมีพื้นที่ราบบริเวณทางทิศตะวันตออกของตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และ ทะเลอันดามัน
ทิศใต้ ติดกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน, ประมง, ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,109 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางไปยังตำบลป่าคลอกได้โดยทางรถยนต์ ระยะทางจากอำเภอถึงตำบลรวม 120 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมผม-ผ้าบาติก-ตุ๊กตาฟองยาง-กระดาษสา-ไวน์

สถานที่

1. วัดโสภณวนาราม
2. ท่าเรือบ้านอ่าวปอ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ นำชมน้ำตก, สวนผลไม้ตามฤดูกาล, การสาธิตการกรีดยาง, สาธิตการเลี้ยงปลาเลี้ยงหอย และพายเรือแคนูชทระบบนิเวศฯป่าชายเลน
2 วัดโสภณวนาราม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2430 มีพระประธานในอุโบสถ 3 องค์ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นที่มีอายุประมาณ 100 ปี มีทิดนุ้ยเป็นผู้นำสร้าง มีพระภิกษุจำพรรษา 3 รูป สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 17 ไร่
3 ท่าเรือบ้านอ่าวปอ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2514 ลักษณะเป็นสะพานไม้ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 200 เมตรบริการนักท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ตถึงท่าเรืออ่าวปอ ไปอำเภอเกาะยาว จงหวัดพังงา และเกาะปันหยี จังหวัดพังงา

โรงแรม
1 จันดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา 99/1 หมู่ 6 บ้านอ่าวปอ ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร : 0 7631 7800 โทรสาร : 0 7631 7850 จำนวนที่พัก 51 ห้อง, ราคา 4,000 - 48,000 บาท
2 ภูเก็ต มิชชั่น ฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา 195 หมู่ 4 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 โทร : 0 7631 0888 โทรสาร : 0 7631 0899 จำนวนที่พัก 72 ห้อง, ราคา 8,000 - 18,000 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยอบกรอบสมุนไพร กล้วยอบกรอบสมุนไพร
2 ขนมมะพร้าวแก้ว ขนมมะพร้าวแก้ว
3 คุ้กกี้กุ้งเสียบ คุ้กกี้กุ้งเสียบ
4 ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
5 ดอกไม้ใบยางกลัดเสื้อ ดอกไม้ใบยางกลัดเสื้อ
6 ตุ๊กตาฟองยาง ทำตุ๊กตาฟองยางรูปแบบต่าง ๆ ประเภทรูปสัตว์ต่าง ๆ และรับทำผลิตภัณฑ์ตามแบบที่ลูกค้าสั่ง
7 น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกกุ้งเสียบ
8 ปลาหมึกปรุงรส ปลาหมึกปรุงรส
9 ผลิตภัณฑ์จากยางราพา (ตุ๊กตายาง) ผลิตภัณฑ์จากยางราพา (ตุ๊กตายาง)
10 ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก ผลิตภัณฑ์ผ้าบาติก
11 ผลิตภัณฑ์ภาพเพ้นท์กระจก ผลิตภัณฑ์ภาพเพ้นท์กระจก มีหลายขนาดหลายลวดลาย
12 ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงตำมือ ผลิตภัณฑ์เครื่องแกงตำมือ เช่นเครื่องแกงพริก แกงส้ม แกงกะทิ
13 ผ้าคลุมผม ผลิตผ้าคลุมผมแบบต่าง ๆ และรับทำผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าสั่ง
14 ผ้าบาติก เป็นผ้าชนิดต่าง ๆ เช่น ผ้าตัดเสื้อ, เสื้อยืด, เสื้อเชิ้ต, ผ้าเช็ดหน้า, ผ้าพันคอ และผ้าพันตัวชายหาด เป็นต้น
15 ผ้าบาติก มีรูปแบบ สีสันสวยงาม ให้เลือกตามความต้องการ
16 ภาพเพ้นท์กระจก ภาพเพ้นท์กระจก
17 หัตถศิลป์กระดาษสา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษสา เช่น อัลบั้มขนาด 72 ภาพอัดดอก, อัลบั้มขนาด 40 ภาพเยื่อสา, อัลบั้มขนาด 144 ภาพอัดดอก, ซองจดหมาย, สมุดโน๊ต เป็นต้น
18 อาหารพืชมูลไส้เดือน อาหารพืชมูลไส้เดือน
19 ไวน์ผลไม้ ไวน์สับปะรด ไวน์องุ่นแดง ไวน์องุ่นขาว ไวน์กระชายดำ ไวน์มะม่วงหิมพานต์

สินค้าโอทอป ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง ภูเก็ต

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง ภูเก็ต