ข้อมูลตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยก่อนพื้นที่แห่งนี้เป็นป่าใหญ่ มีบ้านเรือนราษฎรอาศัยอยู่โดยทั่วไป ได้มีช้างโขลงหนึ่งเข้ามาทำลายบ้านเรือนและพืชผลของราษฎรได้รับความเสียหาย โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม(โขลง) หนึ่งวิ่งแยกไปทางด้านซ้ายและอีกกลุ่มหนึ่งวิ่งแยกไปทางขวา ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ตำบล โดยยึดหลักที่ช้างป่าวิ่งไปทางซ้ายเป็นตำบลช้างซ้ายและที่ช้างป่าวิ่งไปทางด้านขวา เรียกเป็นตำบลช้างขวาจนถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

พื้นที่ร้อยละ 30 ค่อนข้างราบเรียบและพื้นที่มีสภาพเรียกกึ่งลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงค่อนข้างลอนลาดชัน นอกจากนี้ ยังมีภูเขาเป็นหย่อม ๆ และมีคูคลองหลายสายกระจายอยู่ทั่วไป คลองที่สำคัญเช่น คลองทับซ้อน คลองเครียง คลองกงกว้าง เป็นต้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ , ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งกง , ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านแต่มีครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ทั้งตำบล จำนวน 185 หลังคาเรือน
- มีประปาจำนวน 6 แห่ง ฝาย 6 แห่ง บ่อน้ำตื้น 1,221 บ่อ, บ่อโยก 17 แห่ง, บ่อบาดาล 130 บ่อ, ถังเก็บน้ำฝน 38 แห่ง และสระน้ำ 53 แห่ง
- โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 11 แห่ง

การเดินทาง

แยกจากถนนสายสุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช ตรงสี่แยกดอนเค็จไปทางทิศใต้ถนสายดอนเค็จ-บ้านพุฒ เป็นถนนลาดยางระยะทาง 4 กม. และหมู่ที่ 1 ด้านทิศเหนือติดกับถนนสายสุราษฎร์-นครศรีธรรมราช อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์

น้ำผึ้งแท้, เข่งพลาสติก

สถานที่

1) ถ้ำคูหา (วัดคูหา)
2) วัด/สำนักสงฆ์ 6 แห่ง
3) โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง
4) สถานีอนามัย 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โบราณสถานถ้ำคูหา ถ้ำคูหาเป็นโบราณสถานอยู่ที่วัดคูหา ภายในถ้ำมีพระนอนขนาดใหญ่และพระพุทธรูปเก่าแก่จำนวนมากซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนทั่วไปนับถือสักการะและมีงานสรงน้ำพระเป็นงานประเพณีทุกปี (แรม 13 ค่ำ เดือน 5- ขึ้น 1 ค่ำเดือน 6)
2 โบราณสถานถ้ำคูหา
3 โบราณสถานถ้ำคูหา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำผึ้ง น้ำผึ้งแท้บรรจุขวดขนาด 750 ซีซี.
2 เข่งพลาสติก กลุ่มรับเส้นพลาสติกจากบริษัทซึ่งตั้งอยู่ในตำบลเดียวกันนำมาจักสานตามรูปแบบและขนาดที่บริษัทต้องการ

สินค้าโอทอป ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี