ข้อมูลตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ราบสูบประกอบด้วยภูเขาที่มีชื่อต่างๆ มากมาย ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ที่สามารถซับน้ำฝนได้ปีละมากๆ จึงเกิดเป็นลำคลองหลายสายด้วยกัน เรียกว่าคลองขี้หมูดไหลผ่านหมู่บ้านต่างๆ ลงสูคลองท่าทอง และมีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ใกล้คลองขี้หมูด น้ำใสเย็นตลอดทั้งปี มีผู้คนมาอาบน้ำสระผมเป็นที่พึงพอใจกันอย่างมา จึงเรียกเป็นชื่อตำบลคอลองสระ

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบสูง ประกอบด้วยภูเขาน้อยใหญ่ ส่วนพื้นที่ราบนั้นราษฏรปลูกยางพารา กาแฟ และไม้ผล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ กิ่งอำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน มีประปา และโทรศัพท์

การเดินทาง

1. จากหมู่ที่ 3 ทางสายสำนักสงฆ์เขาพนมวัง ระยะทาง 33 กิโลเมตร ถึงอำเภอ
2. จากหมู่ที่ 4 ทางสายวัดวังไทร-บ้านวัรี ระยะทาง 35 กิโลเมตร ถึงอำเภอ
3. จากหมู่ที่ 6 ทางสายบ้านในท่าอุเท ระยะทาง 41 กิโลเมตร ถึงอำเภอ

ผลิตภัณฑ์

ขนมเปี๊ยะ

สถานที่

1. น้ำตกภูริน/น้ำตกศีรีภูผา/น้ำตกคลองหินดาน
2. ถ้ำสันติธาราม
3. โรงเรียนคลองสระ,คงคาล้อม,ม่วงลีบ,วัคคงคาล้อม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมเปี๊ยะ เป็นขนมเปี๊ยะผลิตโดยกลุ่มสตรี ปราศจากสารกันบูด หวาน มัน อร่อย สะอาดถูกหลักอนามัย

สินค้าโอทอป ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

กลุ่มทำขนมเปี๊ยะ
สุราษฎร์ธานี