ข้อมูลตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอ่างทอง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี แบ่งการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านแหลมดิน บ้านหินลาด บ้านอ่างทอง บ้านตะเกียน บ้านมะขาม และบ้านเกาะพะลวย

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมด อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะสมุย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศใต้ จรด ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันออก จรด ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันตก จรด ทะเล

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ และค้าขาย อาชีพเสริม บริการ(บ้านเช่า/บังกาโล)

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน มีประปา โทรศัพท์ และไปรษณีย์โทรเลข

การเดินทาง

เป็นศูนย์กลางของอำเภอเกาะสมุย การคมนาคมเป็นถนนคอนกรีต มีรถโดยสารผ่าน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากไม้มะพร้าว

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย
2. สถานีตำรวจภูธรอำเภอเกาะสมุย
3. ส่วนราชการต่างๆ
4. โรงพยาบาล
5. ห้องสมุดประชาชน
6. น้ำตกหินลาด
7. สวนสัตว์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกหินลาด เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีธรรมชาติสวยงาม
2 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยท้องที่ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากเกาะสมุยและเกาะพะงันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 20 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะต่างๆ ประมาณ 40 เกาะ ตามเกาะต่างๆ จะมีหาดทรายอยู่เกือบทุกเกาะ บางเกาะหาดทรายมีสีขาวสะอาดบริสุทธิ์ บางเกาะมีปะการังตามชายทะเลหลายชนิด สีสวยงามหลากสี อยู่ท่ามกลางความเงียบสงบ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองมีเนื้อที่ประมาณ 63,750 ไร่ หรือ 102 ตารางกิโลเมตร
3 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2523
4 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง มีบริการบ้านพัก รายละเอียดติดต่อ โทร. (077) 286025, 286931 หรือ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร. 579-7223, 579-5734
5 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ทางขึ้นไปชมทะเลใน
6 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ชาวต่างชาตินิยมพายเรือท่องเที่ยว

โรงแรม
1 ชาวเกาะ บังกะโล 29/4 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84220 โทร : 0 7742 1157 , 0 7742 1214 จำนวนที่พัก 20 ห้อง, ราคา 200 - 500 บาท
2 ดำรง ทาวน์ โฮเต็ล 349/6 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84220 โทร : 0 7742 0471 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 500 - 1,200 บาท
3 บ้านวังบัว 212/7 หมู่ 3 ถ.ทวีราษฎร์ภักดี ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84140 โทร : 077-420-977
4 วิน โฮเต็ล 366 ถ.ปรีดาราษฎร์ ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84220 โทร : 0 7742 1500-1 โทรสาร : 0 7742 1454 จำนวนที่พัก 33 ห้อง, ราคา 480 บาท
5 เม็ดทราย บังกาโล 57/1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84220 โทร : 0 7742 0475 จำนวนที่พัก 6 ห้อง, ราคา 350 - 600 บาท
6 โรงแรมชายทะเล พาเลซ 152 ถ.ชลวิถี ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84220 โทร : 0 7742 1079, 0 7742 2037 โทรสาร : 0 7742 1080 จำนวนที่พัก 24 ห้อง, ราคา 350 - 1,100 บาท
7 โรงแรมแกนด์ ซีวิว 175/4 ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84220 โทร : 0 7742 1481 จำนวนที่พัก 17 ห้อง, ราคา 300 - 480 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กาละแมโบราณ แม่ธัญญา กาละแมโบราณ แม่ธัญญา
2 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
3 ผลิตภัณฑ์จากไม้มะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากไม้มะพร้าว เช่น แก้วน้ำ ครก ไวน์
4 ผลิตภัณฑ์ไม้มะพร้าว ผลิตภัณฑ์ไม้มะพร้าว
5 เสื้อยืดปะผ้ารูปแบบท้องถิ่น เสื้อยืดปะผ้ารูปแบบท้องถิ่น

สินค้าโอทอป ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี