ข้อมูลตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลลิปะน้อย อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ะานี แบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านกรองพันรา บ้านทุ่ง บ้านแหลมดิน บ้านในบ้าน และบ้านสระเกศ

พื้นที่

พื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะสมุย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด ต.อ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศใต้ จรด ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันออก จรด ต.หน้าเมือง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันตก จรด อ่าวไทย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ และค้าขาย

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์

การเดินทาง

การคมนาคมภายในตำบลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระยะทางรวม 20 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

กล้วยฉาบ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยฉาบ กล้วยฉาบ
2 กาละแม กาละแม
3 กาละแมพี่วรรณดี กาละแมพี่วรรณดี
4 กาละแมแม่หวาน กาละแมแม่หวาน

สินค้าโอทอป ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

กาละแมพี่วรรณดี
สุราษฎร์ธานี
กาละแมแม่หวาน
สุราษฎร์ธานี