ข้อมูลตำบลปากหมาก อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลปากหมาก อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีหมู่บ้านในการปกครองจำนวน 7 หมู่บ้าน คือ บ้านนา บ้านปากหมาก บ้านท่าไม้แดง บ้านพรุยายชี บ้านอ่างทอง บ้านห้วยตาหมิง และบ้านเขาหลัก

พื้นที่

พื้นที่ของตำบลเป็นพื้นที่ราบสูงเหมาะแก่การทำสวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ประสงค์ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ปากฉลุย อ.ท่าฉาง จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โมถ่าย อ.ไชยา จ.สุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 556 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าตำบลปากหมากใช้เส้นทางลาดยางสายไชยา-ปากหมากระยะทาง 35 กิโลเมตร และมีเส้นทางถนนลูกรังระยะทาง 30 กิโลเมตร

สถานที่

1. วัดวิโรจนาราม
2. สำนักสงฆ์พรุยายชี
3. โรงเรียนบ้านพรุยายชี โรงเรียนบ้านนา และโรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง
4. สถานีอนามัยตำบลปากหมาก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกโตนเรือบิน เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่สวยงาม มีน้ำตลอดปี และมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยหอมทอง กล้วยหอมทอง
2 น้ำผึ้ง น้ำผึ้ง

สินค้าโอทอป ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี

กล้วยหอมทอง ไชยา
สุราษฎร์ธานี
ฟาร์มผึ้งสารธาร
สุราษฎร์ธานี