ข้อมูลตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : (www.bantumneab.com)

ประวัติความเป็นมา

จากการบอกเล่าว่าในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จจากหัวเมืองไชยา ไปหัวเมืองตะกั่วป่า โดยเสด็จพระราชดำเนินทางบก(ขี่ช้าง) มาประทับแรมค้างคืนริมห้วยมะเลาะ ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างทำเนียบที่ประทับชั่วคราวขึ้น จึงเรียกชื่อว่าบ้านทำเนียบ ต่อมาปี 2510 ได้ตั้งตำบลขึ้นมีชื่อว่า"ตำบลบ้านทำเนียบ"

พื้นที่

ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอคีรีรัฐนิคม 12 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี 54 กิโลเมตร เป็นตำบลที่มีพื้นที่มากที่สุดของอำเภอคีรีรัฐนิคม มีเนื้อที่ 196.85 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกมะละกอ/ข้าวโพด/สะตอ/ผักต่างๆ

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้านแต่ไม่ครบทุกครัวเรือน มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ 5 แห่ง มีประปา 2 แห่ง

การเดินทาง

เส้นทางเข้าสู่ตำบลมี 3 เส้นทาง คือ 1.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4100 3. ถนนลาดยาง รพช. สายบ้านคีรีวง-บ้านน้ำราด

ผลิตภัณฑ์

กลุ่มสตรีและเยาวชนทำเครื่องแกง

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
2. โรงเรียนประถม-มัธยม 3 แห่ง
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง.
4. สถานีอนามัย 1 แห่ง
5. วัด 6 แห่ง
6. โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำพริกเผา น้ำพริกหลากรส ถั่วกรอบแก้ว กล้วยฉาบ

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี