ข้อมูลตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพังกาญจน์ เมื่อก่อนมีช้างพังชื่อ "กาญจน์" อาศัยอยู่ในพื้นที่และได้ตายลง ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า "บ้านพังกาญจน์" อยู่ในเขตการปกครองของตำบลพนม และต่อมาได้แยกเขตการปกครองออกเป็นตำบล โดยตั้งชื่อว่า "ตำบลพังกาญจน์" มาจนทุกวันนี้ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2539 ได้ประกาศขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

พื้นที่

มีเนื้อที่ประมาณ 28,089 ไร่ ภูมิประเทศเป็นภูเขา พื้นที่ป่าสมบูรณ์เหมาะสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานีธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน รับจ้าง
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ค้าขาย

สาธารณูปโภค

- มีไฟฟ้าใช้ 359 ครัวเรือน
- มีประปาใช้ 30 ครัวเรือน
- มีโทรศัพท์ใช้ 41 ครัวเรือน

การเดินทาง

เดินทางตามเส้นทางสุราษฎร์ - พุนพิน เลี้ยวซ้ายตรง กม.0 ตามเส้นทางสาย 401 สุราษฎร์ - ตะกั่วป่า อบต.พังกาญจน์ ตั้งอยู่ กม.65 ด้านขวามือ ระยะทางจากศาลากลางจังหวัด ถึง อบต.พังกาญจน์ ประมาณ 75 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกอ้อ

สถานที่

1. อบต.พังกาญจน์
2. วัดพังกาญจน์
3. โรงเรียนบ้านพังกาญจน์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ไม้กวาดดอกอ้อ ไม้กวาดดอกอ้อ

สินค้าโอทอป ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม สุราษฎร์ธานี

กลุ่มไม้กวาดดอกอ้อ
สุราษฎร์ธานี