ข้อมูลตำบลหงาว อำเภอเมือง ระนอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหงาวเกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาวบ้านจากอำเภอกะเปอร์จังหวัดภูเก็ต มีชาวบ้านเชื้อสายจีนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตกลุ่มใหญ่เข้ามาประกอบอาชีพทำเหมืองแร่ บางส่วนเลี้ยงวัวไว้บริเวณเชิงเขา จึงเรียกทุ่งหญ้าเลี้ยงวัว เป็นภาษาจีนว่า "ทุ่งหง่าว" แปลเป็นไทยว่า "ทุ่งวัวแล่น" จากนั้นชาวบ้านและคนรุ่นหลังได้เรียกชื่อหมู่บ้านนี้ "บ้านทุ่งหงาว" สืบต่อกันมา

พื้นที่

มีภูเขาอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบลาดเอียงลงมาจากทิศตะวันตก จรดทะเลอันดามัน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบางริ้น และตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จ.ระนอง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จ.ระนอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จ.ระนอง และตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลปากน้ำ, ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จ.ระนอง

อาชีพ

อาชีพหลัก ประมง
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 802 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

การสัญจรไปมาภายในตำบลและระหว่างตำบลนั้น ด้านบริการสาธารณะมีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่านตลอดเพราะมีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ตัดผ่าน ซึ่งทำให้สะดวกในการเดินทางเข้าสู่อำเภอเมืองระนอง มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่าน เป็นรถโดยสารสองแถว 2 เส้นทาง คือ ระนอง-ท่าฉาง และระนอง-กะเปอร์

ผลิตภัณฑ์

มะม่วงหิมพานต์

สถานที่

1) วัดบ้านทุ่งหงาว
2) องค์การบริหารส่วนตำบลหงาว
3) โรงเรียนระนองเทคโนโลยี
4) มัสยิดหงาว
5) ศูนย์วิจัยป่าชายเลน
6) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหงาว
7) ภูเขาหญ้า
8) โรงเรียนบ้านทุ่งหงาว
9) อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
10) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ภูเขาหญ้า ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อยู่ริมถนนเพชรเกษม(ทางหลวงหมายเลข 4) ห่างจากอำเภอเมืองระนองประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นภูเขาและทุ่งหญ้าผืนใหญ่ และเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สำคัญและสวยงาม
2 น้ำตกหงาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อยู่ริมถนนเพชรเกษม(ทางหลวงหมายเลข 4) ห่างจากอำเภอเมืองระนองประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นที่อยู่ของปูเจ้าฟ้า ซึ่งเป็นปูน้ำจืดที่อาศัยอยู่บริเวณน้ำตกและมีสีแตกต่างไปจากปูน้ำจืดทั่วไป
3 อุทยานวังมัจฉาวัดบ้านหงาว ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลหงาว อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมเข้าไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม ร่มรื่นและสวยงาม เป็นที่อยู่ของปลาและพันธุ์สัตว์น้ำจืดนานาพันธุ์
4 อุทยานวังมัจฉาวัดบ้านหงาว
5 ศูนย์วิจัยป่าชายเลน เป็นศูนย์วิจัยป่าชายเลน มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น และเป็นธรรมชาติ
6 ศูนย์วิจัยป่าชายเลน
7 วัดบ้านหงาว
8 วัดบ้านหงาว

โรงแรม
1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพยาม 393 หมู่ที่ 3 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 08-1229-0817 มีสถานที่กางเต็นท์และเต็นท์ไว้ให้บริการ

ร้านอาหาร
1 ร้านฤกษ์ดี หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อาหารตามสั่ง
2 ร้านวิว หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อาหารตามสั่ง
3 ร้านเอ็มเบียร์ หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กาหยูอบเกลือ กาหยูอบเกลือ
2 น้ำปลาตราหนึ่งทิพย์ น้ำปลาตราหนึ่งทิพย์
3 ปลาตีนประดิษฐ์ ปลาตีนประดิษฐ์
4 ผ้ามัดย้อม ภูหญ้า ระนอง ผ้ามัดย้อม ภูหญ้า ระนอง
5 มะม่วงหิมพานต์ มะม่วงหิมพานต์
6 มะม่วงหิมพานต์อบเกลือ มะม่วงหิมพานต์อบเกลือ
7 มะม่วงหิมพานต์เผา มะม่วงหิมพานต์เผา
8 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เม็ดมะม่วงหิมพานต์เผาโดยวิธีธรรมชาติ และอบกรอบ

สินค้าโอทอป ตำบลหงาว อำเภอเมือง ระนอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหงาว อำเภอเมือง ระนอง