ข้อมูลตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง ระนอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเกาะพยาม เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านเกาะพยาม หมู่ 2 บ้านเกาะช้าง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 45 หลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

เม็ดมะม่วงหิมพานต์

โรงแรม
1 ช้างทอง บังกะโล ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร : 08-1891-9838 จำนวนที่พัก 8 ห้อง , ราคา 100 - 150 บาท
2 นกเงือก บังกะโล ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร : 08-1858-3303 จำนวนที่พัก 5 ห้อง , ราคา 100 - 150 บาท
3 พาราไดซ์ บังกะโล ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร : 08-1891-9838 จำนวนที่พัก 9 ห้อง , ราคา 100 - 150 บาท
4 ยีลส์ แอนด์ พัชรา 31 หมู่ 1 อ่าวใหญ่ ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 077-821751 จำนวนที่พัก 12 ห้อง , ราคา 100 - 200 บาท
5 วอเตอร์ลิลลี่ รีสอร์ท 51 หมู่ 1 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โทร : 081 925 1088 Fax : 081 912 1872
6 วิจิตร บังกะโล 5/3 หมู่ 1 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 0 7782 3962 จำนวน 14 ห้อง , ราคา 150 บาท
7 อันดามันบุรี 1/12 หมู่ 1 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 08-1640-7744 , 077-828096-100 จำนวนที่พักบังกะโล 15 หลัง , ราคา 500 - 3,000 บาท
8 อ่าวใหญ่ บังกะโล 31 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 077-821753 จำนวน 7 ห้อง , ราคา 150 บาท
9 ฮอนบิล ฮัท 53 หมู่ 1 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 077-825543 จำนวน 7 ห้อง , ราคา 150 บาท
10 เกาะพยาม รีสอร์ท 35 หมู่ 1 ต.เกาะพยาม อ.เมือง จ.ระนอง 85000 โทร : 077-812297 จำนวน 8 ห้อง , ราคา 500 - 2,500 บาท
11 แคท ชู บังกะโล ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 โทร : 08-1229-6667 จำนวนที่พัก 10 ห้อง , ราคา 100 - 150 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ รสชาติมัน อร่อย กรอบ สะอาด ให้คุณค่าทางอาหารสูง

สินค้าโอทอป ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง ระนอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง ระนอง