ข้อมูลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี ระนอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำจืดเป็นตำบลเก่าแก่ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2440 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 104 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาท้องถิ่น นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอกระบุรี ประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านปลายคลอง หมู่2 บ้านน้ำจืด หมู่3 บ้านหัวถนน หมู่4 บ้านดอนตำเสา หมู่5 บ้านดอนกลาง หมู่6 บ้านบางกุ้ง หมู่7 บ้านบางหมีเหนือ หมู่8 บ้านบกกราย หมู่9 บ้านหินใหญ่

พื้นที่

พื้นที่โดยรวมเป็นที่ราบสูง ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอกระบุรี 2.5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดระนอง 58 กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดระนอง ติดแม่น้ำกระบุรี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.น้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ลำเลียง อ.กระบุรี จ.ระนอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า มีแม่น้ำกระบุรีเป็นพรมแดนระหว่างประเทศ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง ทำหัตถกรรมใบจาก (สำหรับมวนบุหรี่)

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 674 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 100 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.87 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลได้โดยทางรถยนต์ และรถประจำทางโดยใช้เส้นทางสาย เพชรเกษม - ระนอง , เพชรเกษม - ชุมพร ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดระนอง 58 กิโลเมตร จากจังหวัดชุมพร 63 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำตาลจาก

สถานที่

1.น้ำตกบกกราย
2.วัดจันทราราม

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกบกกรวย ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งระยะ-นาสัก หมู่8 บ้านบกกรวย ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง มีน้ำตกทั้งหมด 11 ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมาก
2 น้ำตกบกกรวย

ร้านอาหาร
1 ร้านท่าเรือ เลขที่ 2-4 หมู่3 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง โทร.077-99 อาหารทั่วไป เครื่องดื่ม
2 ร้านมิตรภาพ เลขที่ 200 หมู่2 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง โทร.077-89 อาหารทั่วไป เครื่องดื่ม
3 ร้านริมคลอง เลขที่ 11/1 ม.2 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง โทร.077-891 อาหารทั่วไป เครื่องดื่ม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กาแฟคั่วบด กาแฟคั่วบด
2 ตะกร้าจากก้านจาก ตะกร้าจากก้านจาก
3 น้ำตาลจาก ทำมาจากน้ำหวานจากต้นจากนำมาเคี่ยวให้แห้ง จนตกผลึก สามารถนำไปใช้ในการทำขนมต่างๆ
4 น้ำพริกกุ้งเสียบ น้ำพริกกุ้งเสียบ
5 ไตปลาแห้ง ไตปลาแห้ง
6 ไม้กวาดดอกอ้อ ไม้กวาดดอกอ้อ
7 ไม้กวาดดอกอ้อ ไม้กวาดดอกอ้อ

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี ระนอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี ระนอง