ข้อมูลตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี ระนอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำจืดน้อย ตั้งชื่อตามสถานที่ ซึ่งพื้นที่อยู่ติดกับแม่น้ำกระบุรี สภาพเป็นที่ลุ่มเหมะแก่การทำนาและเป็นแหล่งกำเนิดของนกกระยางชีจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันมีเหลืออยู่ไม่มากนัก

พื้นที่

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ทุ่งนาสลับเนินเขา มีอาณาเขตติดต่ดกับแม่น้ำกระบุรี มีพื้นที่ 5,118ไร่ หรือประมาณ 20.44 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง, แม่น้ำกระบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลมะมุ, ตำบลน้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ที่ว่าการอำเภอกระบุรี, แม่น้ำกระบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ ทำสวน
อาชีพเสริมทำหัตถกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 838 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 150 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.24 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมถึงสี่แยกปฐมพร เลี้ยวขวาเส้นทางหมายเลข 4 เพชรเกษม ระยะทาง 50 กม. เข้าสู่ตำบลน้ำจืดน้อย อ.กระบุรี จ.ระนอง

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกอ้อ

สถานที่

1.ที่ว่าการอำเภอกระบุรี
2.วัดตรอกปรือ
3.โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อย
4.โรงเรียนบ้านน้ำแดง
5.สถานีอนามัยตำบลน้ำจืดน้อย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดตรอกปรือ ตั้งชื่อตามชื่อหมู่บ้านตรอกปรือ สมัยก่อนบริเวณนั้นเต็มไปด้วยต้นปรือ วัดตรอกปรือตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำจืดน้อย มีโบสถ์ 1 หลัง มีกุฎิ 6 หลัง มีพระสงฆ์ 5 รูปมีรูปตาหลวงแก้วซึ่งเป็นเจ้าเมืองเก่ากระบุรี ต้นสกุล ธนบัตร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ซาลาเปา ซาลาเปา
2 ผ้าบาติก ผ้าบาติก
3 ไม้กวาดดอกอ้อ ผลิตภัณฑ์ไม้กวาดดอกอ้อ ทำมาาจากดอกอ้อ มีความคงทน กวาดสะอาด น้ำหนักของด้ามเบา สะดวกในการทำความสะอาด

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี ระนอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี ระนอง