ข้อมูลตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี ระนอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลลำเลียงตั้งขึ้นตามสภาพการคมนาคมในสมัยก่อนที่ราษฎรอาศัยลำคลองเป็นเส้นทางในการเดินทาง และขนส่งสินค้าที่เป็นวิถีความเป็นอยู่ จึงเรียกคลองดังกล่าวว่า "คลองลำเลียง" ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งตำบลจึงใช้ชื่อตามชื่อของคลองเรียกว่า "ตำบลลำเลียง"

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อนบางที่เป็นที่ราบ และบางที่เป็นที่ราบสูง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และอำเภอสวี จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ รับจ้างทั่วไป
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,715 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 150 หลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลลำเลียง จะใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม หมายเลข 4 ถึงแยกปฐมพร จังหวัดชุมพร ผ่านอำเภอกระบุรี ระยะทางจากแยกปฐมพร จังหวัดชุมพร ถึงตำบลลำเลียง ประมาณ 65 กม.

ผลิตภัณฑ์

กาแฟสด

สถานที่

1) อบต. ลำเลียง
2) ถ้ำพระขยางค์
3) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97
4) โรงเรียนบ้านลำเลียง
5) สถานีอนามัยตำบลลำเลียง
6) วัดสุวรรณรัตนาราม
7) วัดลำเลียง
8) วัดสองแพรก
9) คานเรือบิน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำพระขยางค์ เป็นถ้ำที่มีหินงอก หินย้อย และมีบริเวณกว้าง มีช่องทางเดินขึ้นสู่ยอดเขา เป็นที่ชมทิวทัศน์และอากาศภายในถ้ำเย็นสบาย เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่
2 ถ้ำพระขยางค์
3 คานเรือบิน คานเรือนเป็นภาษาทางภาคใต้ หมายถึง สันเขา เรือบิน หมายถึงเครื่องบินรบญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 "คานเรือบิน" หมายถึง สันเขาที่มีเครื่องบินรบตกอยู่ ขณะนี้มีสภาพเป็นซากเครื่องบิน
4 วัดสุวรรณรัตนาราม อยู่ริมถนนเพชรเกษม มีพระสงฆ์จำนวน 3 รูป
5 วัดลำเลียง เป็นวัดที่อยู่ริมแม่น้ำ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น เย็นสบาย เนื่องจากอยู่ริมแม่น้ำ
6 วัดสองแพรก เป็นวัดที่ก่าแก่และเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านภายในบ้านสอบแพรกเป็นอย่างยิ่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กาแฟโบราณ เป็นการแปรรูปเมล็ดกาแฟดิบ
2 กาแฟโบราณ กาแฟโบราณ
3 ระนองกาแฟ กาแฟคั่ว 100% , กาแฟบด
4 สร้อยคอลูกปัด สร้อยคอลูกปัด

สินค้าโอทอป ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี ระนอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี ระนอง