ข้อมูลตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ ระนอง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

กำพวน มาจากชื่อหวายชนิดหนึ่งซึ่งมีในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านเลยเรียกขานพื้นที่บ้านแห่งนี้ว่า "บ้านกำพวน"

พื้นที่

ตำบลกำพวน อยู่ห่างจากจังหวัดระนองประมาณ 98 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 68,788 ไร่ เนื้อที่ทำการเกษตร 8,781 ไร่ มีนาข้าว 558 ไร่ ไม้ยืนต้นและไม้ผล 6,923 ไร่ และมีพืชไร่ 1,300 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาคา กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ทะเลอันดามัน

อาชีพ

- เกษตรกรรม ร้อยละ 57
- การประมง ร้อยละ 40
- อื่น ๆ ร้อยละ 3
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,050 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

- จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ถึงสี่แยกปฐมพร จังหวัดชุมชร เลี้ยวขวาเข้าจังหวัดระนอง ถึงตัวจังหวัดใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ระยะทางจากจังหวัดระนองถึงตำบลกำพวน 98 กิโลเมตร
- การคมนาคมระหว่างตำบล / หมู่บ้าน เป็นถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต
- การคมนาคมทางน้ำ มีท่าเทียบเรือ 2 แห่ง คือ หมู่ที่ 3 บ้านหาดทรายขาว และหมู่ที่ 4 บ้านท่ากลาง

ผลิตภัณฑ์

หาดประพาส

สถานที่

1. ที่ว่าการกิ่งอำเภอสุขสำราญ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลกำพวน
3. สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอสุขสำราญ
4. หาดประพาส
5. สำนักสงฆ์สถิตธรรมาราม
6.โรงพยาบาลสุขสำราญ
7.สถานีอนามัยทะเลนอก
8.สถานีอนามัยกำพวน
9.ศูนย์การศึกษาชุมชน
10.ห้องสมุดประชาชน
11.หน่วยพิทักษ์ป่ากำพวน
12.หาดทะเลนอก
13.มัสยิด
14.โรงเรียนสุขสำราญ
15.โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา
16.โรงเรียนกำพวน
17.โรงเรียนภูเขาทอง
18.โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
19.โรงเรียนทะเลนอก

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หาดประพาส ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลกำพวน อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติหาดประพาส (แหลมสน) ที่ หส.2 และศูนย์วิจัยประมงชายฝั่งทะเล หาดทรายขาวสะอาด และสวยงามมาก สภาพทรายเป็นทรายละเอียดปนเลนเล็กน้อย มีต้นสนปลูกเป็นแนวเรียงรายในพื้นที่กว้าง หลังแนวสนเป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่
2 เหมืองโชน
3 หาดประพาส
4 หาดทะเลนอก ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ตำบลกำพวน อยู่ห่างจากถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีบริการเช่าเรือนขนาดเล็กไปตกปลาตามเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะกำ มีบริการที่พักแบบโฮมสเตย์
5 หาดทะเลนอก
6 น้ำตกโตนกลอย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลกำพวน อยู่ห่างจากสี่แยกตลาดกำพวนประมาณ 6 กิโลเมตร จะมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำ และมีโขดหินลาดเอียงลงเป็นแนวลึก และมีพื้นที่ป่าโอบล้อม และเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ในการอุปโภคบริโภค
7 น้ำตกโตนกลอย
8 วัดสถิตธรรมาราม เป็นวัด ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลกำพวน มีบริการนวดแผนไทยและอบสมุนไพร
9 อุทยานแห่งชาติแหลมสน (บางเบน) ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที 2 ตำบลกำพวน กิ่งอ.สุขสำราญ จ.ระนอง เป็นอุทยานชายทะเล ชายหาดเป็นทรายปนโคลนเล็กน้อย บริเวณใกล้ที่ทำการอุทยานเป็นที่ตั้งของชมรมนักตกปลาจังหวัดระนอง
10 เกาะกำ ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 1 ตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ เป็นเกาะที่มีความสวยงาม มีหาดทรายขาวละเอียด และมีแนวปะการังที่มีความสวยงาม

โรงแรม
1 ร่มไทร รีสอร์ท หมู่ที่ 1 บ้านทะเลนอก ตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง 85120 จำนวนที่พัก 3 ห้อง
2 อ่าวกล้วยบีช 40/1 หมู่ 4 ตำบลกำพวนเก่ง อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง โทร : 086 585 0324, 086 581 8 604

ร้านอาหาร
1 ร้านครัวกุ้งเสียบ หมู่ที่ 2 ตำบลกำพวน อาหารตามสั่ง
2 ร้านเจ๊น้อย(คอหมู หมู่ที่ 2 ตำบลกำพวน(เยื้องสถานีตำรวจภูธร กิ่งอำเภอสุขสำ อาหารป่า,อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์น้ำปลา
2 ขี้ผึ้งสมุนไพรจากลูกประคบ ขี้ผึ้งสมุนไพรจากลูกประคบ
3 ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม
4 ผ้าทอ
5 ผ้าทอมือ ผ้าทอมือ
6 สบู่สมุนไพร สบู่สมุนไพร
7 หมวกถักโครเชต์ หมวกถักโครเชต์
8 ไม้กวาดดอกอ้อ ไม้กวาดดอกอ้อ ด้ามหวายและไม้ไผ่

สินค้าโอทอป ตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ ระนอง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกำพวน กิ่งอำเภอสุขสำราญ ระนอง