ข้อมูลตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง ชุมพร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหาดพันไกร มีตำนานกล่าวขานจากคนรุ่นก่อนว่า เป็นมีหาดทรายที่สวยงามเป็นแนวยาว และมีช้างพังลงมาเดินบนหาดทรายและตาย จนชาวบ้านย่านนั้นเรียกว่า หาดพันไกร จึงมาเป็นฃื่อตำบลในปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาใต้ นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านล่าง หมู่ 2 บ้านหาดพันไกร หมู่ 3 บ้านนาเหนือ หมู่ 4 บ้านเขาล้าน หมู่ 5 บ้านหนองบัว หมู่ 6 บ้านนาป่าตอ หมู่ 7 บ้านท่ายวน หมู่ 8 บ้านนาโยม หมู่ 9 บ้านหนองจันทร์หอม หมู่ 10 บ้านเขากล้วย หมู่ 11 บ้านเขาเหลียง

พื้นที่

พื้นที่ทางทิศตะวันตก เป็นแนวเทือกเขาตะนาวศรี เป็นที่ราบเชิงภูเขา ลักษณะเป็นลูกคลื่น ลอนลาด และลูกคลื่นลอนขึ้น สลับกันไป บางพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขังเป็นประจำทุกปี มีเนื้อที่ทั้งหมด 20,086 ไร่ หรือ ประมาณ 49.22 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

อาชีพ

ทำนา ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,189 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 681 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 57.28 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ใช้ถนนลาดยางสายเพชรเกษม-เทศบาลเมืองชุมพร ระยะทาง 12 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากลูกปัด เครื่องแกงกะทิ

สถานที่

1.เขาพาง
2.เขาเหลียง
3.สวนสมุนไพรวัดเขากล้วย
4.เขาหนองจันทร์หอม
5.วัดถ้ำสุวรรณไกรลาศ
6.สวนสาธารณะหนองน้ำข้าว
7.วัดเขากล้วย
8.สถานีอนามัยตำบลหาดพันไกร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วนอุทยานเขาพาง วนอุทยานเขาพางอยู่ในเขตอำเภอเมือง บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 กรมทางหลวงชุมพรค่ายเขตอุดมศักดิ์ ที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดชุมพร เป็นประตูภาคใต้
2 ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ อยู่ริมถนนสายเพชรเกษม ติดวัดเขากล้วย ตำบลหาดพันไกร เป็นทางผ่านสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ
3 วนอุทยานเขาพาง(2) วนอุทยานเขาพาง
4 ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์(2) บริเวณภายในศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารตลับท ม.2 ตำบลหาดพันไกร อาหารตามสั่ง
2 ร้านอาหารต้นนา ม.10 ตำบลหาดพันไกร อาหารตามสั่ง
3 ร้านอาหารมุสลิ ปั๊ม ปตท. ม.10 ตำบลหาดพันไกร อาหารมุสลิมทุกประเภท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากลูกปัด ผลิตภัณฑ์จากลูกปัด เช่น ไม้จิ้มฟัน พวงกุญแจ กระเป๋า,กล่องทิชชู ฯลฯ
2 เครื่องแกงกะทิ เครื่องแกงกะทิ คุณภาพเยี่ยม

สินค้าโอทอป ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง ชุมพร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมือง ชุมพร