ข้อมูลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว ชุมพร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทะเลทรัพย์เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลบางสน ได้ยกฐานะเป็นตำบลทะเลทรัพย์ เมื่อปี พ.ศ. 2490 แบ่งพื้นที่การปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน ชื่อทะเลทรัพย์มาจากหนองน้ำขนาดใหญ่บริเวณหลังวัดถ้ำทะเลทรัพย์ปัจจุบัน ในอดีตมีปลาชุกชุมมาก

พื้นที่

ลักษณะการตั้งบ้านเรือนของตำบลทะเลทรัพย์จะอยู่กันกระจัดกระจายตามพื้นที่ และมีที่ดินทำสวนเป็นของตนเอง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลชุมโค และ ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ปะทิว และ ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จังหวัดชุมพร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม แปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,482 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 30.34 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทาง จากที่ว่าการอำเภอปะทิว ถนนลาดยางถึง อบต.ทะเลทรัพย์ ระยะทาง 10 กม. และจากถนนเพชรเกษม บริเวณสามแยกเข้าอำเภอปะทิว ถนนลาดยางถึง อบต. ปะทิว ระยะทาง 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผลไม้แปรรูป

สถานที่

1) อบต. ทะเลทรัพย์
2) สำนักงานนิคมสหกรณ์
3) ศูนย์ขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
4) โรงเรียนบ้านทะเลทรัพย์
5) วัดถ้ำทะเลทรัพย์
6) วัดดอนแตง
7) สำนักสงฆ์ถ้ำพิสดาร
8) สำนักสงฆ์บ้านปากบ่อ
9) ถ้ำพิสดาร
10) น้ำตกแก่งคอย

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำพิสดาร เป็นถ้ำขนาดใหญ่ อยู่บนเขากะเปาะ มีหินงอก หินย้อยสวยงามมาก เป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ เป็นถ้ำที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ห่างจากถนนเพชรเกษม 5 กม. มีถนนลาดยางจากถนนเพชรเกษมถึงถ้ำพิสดาร
2 ถ้ำพิสดาร
3 หนองน้ำทะเลทรัพย์ เป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ สวยงาม ปัจจุบันเป็นตั้งของวัดถ้ำทะเลทรัพย์ และที่ทำการ อบต.
4 น้ำตกแก่งคอย เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ที่มีธรรมชาติสมบูรณ์มาก เหมาะแก่การพักผ่อน และเที่ยวชมธรรมชาติ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทุเรียนกวน , ทอดกรอบ เป็นการแปรรูปผลไม้ให้เป็นขนม
2 ทุเรียนทอดอบกรอบ ทุเรียนทอดกรอบ
3 ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

สินค้าโอทอป ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว ชุมพร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว ชุมพร