ข้อมูลตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน ชุมพร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่ามะพลา ในอดีตการจราจรยังไม่สะดวก การสัญจรไปมายังไม่มีถนน การเดินทางมีแต่เรือแพและลำน้ำเท่านั้น ซึ่งแม่น้ำหลักคือ แม่น้ำหลังสวน ริมฝั่งเป็นดงไม้ คือ "ไม้พลา" ท่าเรืออยู่ริมฝั่งกลางดงไม้ เรียกว่า "ท่าไม้พลา" มีหมู่บ้านตั้งอยู่ใกล้ ๆ เรียก "บ้านไม้พลา" เวลาผ่านนานไปเริ่มเพี้ยนเป็น "ท่ามะพลา" มาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันตำบลท่ามะพลา อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหลังสวน มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่ทะเล หมู่ 2 บ้านในลุ่ม หมู่ 3 บ้านหนองเทา หมู่ 4 บ้านหนองหิน หมู่ 5 บ้านทุ่งทอง หมู่ 6 บ้านบ้านชายเขา หมู่ 7 บ้านเขาเงิน หมู่ 8 หมู่ 9 บ้านดอนนนท์

พื้นที่

พื้นที่ทั่วไปที่ราบและที่เชิงเขา มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.423 ตร.กม. หรือประมาณ 15,889.37 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม แปรรูปผลไม้ เช่น กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง ทุเรียนกวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 854 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 120 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากถนนสายเอเชีย 41 ถึงสี่แยกเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ 1 กม. ตรงไปถึงสามแยกแล้วเลี้ยวซ้ายตรงไปก็จะเข้าตำบลท่ามะพลา

ผลิตภัณฑ์

กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง-ลูกจันกรอบ

สถานที่

1. อบต. ท่ามะพลา
2. วัดราษฎร์บูรณาราม
3. วัดถ้ำเขาเงิน
4. แหล่งน้ำทะเล
5. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพร

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนสมเด็จพระศรีนครินทรา ชุมพร ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 ห่างจากที่ว่าการเขตอำเภอไปทางทิศตะวันตกระยะทาง 7 กม. ลักษณะพื้นที่เป็นภูเขามีต้นไม้ปกคลุม เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงจำนวนมาก ด้านล่างมีทัศนียภาพที่งดงาม มีต้นไม้นานาพันธ์ขึ้นอยู่เรียงราย และเป็นที่ประดิษฐานของพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
2 ถ้ำเขาเงิน ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร บริเวณหน้าถ้ำมีเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดให้สร้างขึ้น เมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองหลังสวน เมื่อ รศ. 108 และทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ "จ.ป.ร. ไว้ภายในถ้ำ
3 สวนสมเด็จพระศรีนครินทรา ชุมพร
4 ถ้ำเขาเงิน
5 ถ้ำเขาเงิน

โรงแรม
1 โรงแรมธวัช เขตเทศบาลตำบลหลังสวน โทร : 077-541341 ราคา 250 - 400 บาท/คืน
2 โรงแรมบีพี เขตเทศบาลตำบลหลังสวน โทร : 077-541021 ราคา 200 - 400 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารจี๊ด เขตเทศบาลตำบลหลังสวน อาหารตามสั่ง
2 ร้านอาหารบ้านเรือ เขตเทศบาลตำบลหลังสวน อาหารตามสั่ง
3 ร้านอาหารโกโก้ เขตเทศบาลตำบลถนนเขาเงิน อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยเล็บมือนางอบ ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบแห้งบ้านเขาเงิน บรรจุกล่องขนาดกลางและขนาดใหญ่ รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่เจือสีและสารกันบูด ได้รับมาตรฐาน อย.
2 กล้วยเล็บมือนางอบกรอบสมุนไพร กล้วยเล็บมือนางอบกรอบสมุนไพร
3 กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง อร่อย สะอาด ไม่ใส่สารกันบูด
4 ลูกจันกรอบ ผลิตภัณฑ์ลูกจันอบกรอบ โรยด้วยน้ำตาลทราย บรรจุถุง รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่เจือสีและสารกันบูด ได้รับมาตรฐาน อย.

สินค้าโอทอป ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน ชุมพร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน ชุมพร