ข้อมูลตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน ชุมพร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านควน จากการสอบถามผู้เฒ่าของหมู่บ้าน ทราบว่า ตำบลบ้านควน แต่เดิมนั้นมีการตั้งชื่อตำบลตามสภาพที่ตั้งตำบล เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่สูงบางส่วน เป็นที่ควน เรียกตามภาษาพื้นบ้านภาคใต้ "ควน" หมายถึง ที่สูง เป็นลูกควน เดิมมีหย่อมบ้านอยู่บนที่สูง ชาวบ้านจึงนิยมเรียกติดปากกันว่า "บ้านควน" ตลอดมา และได้ยกฐานะขึ้นเป็น อบต. ในปี 2539 มีหมู่บ้านจำนวน 17 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 157.865 ตร.กม. หรือประมาณ 44,873 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หาดยาย ต.ขันเงิน และ ต.ท่ามะพลา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งหลวง อ.ละแม จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนผลไม้ สวนปาล์ม สวนมะพร้าว
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,118 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 72 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.09 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนทางหลวงแผ่นดินสาย 41 มี 4 เลน ผ่ากลางพืนที่ตำบล และมีถนนซอยเข้าสู่หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน แต่บางสายยังเป็นถนนลูกรัง ไม่สะดวกนักในการที่จะคมนาคมในช่วงหน้าฝน ถนนลาดยาง 4134 สายหลังสวน - สุราษฎร์ธานี ตัดผ่านทางตะวันออก แบ่งเขต อบต.บ้านควน และนางพญา

ผลิตภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยว : ถ้ำเขาเกรียบ

สถานที่

1. ถ้ำเขาเกรียบ
2. ถ้ำน้ำตก
3. วัดอารีวง
4. วัดชลธารวดี
5. วัดสุวรรณาราม
6. วัดธรรมมัง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำเขาเกรียบ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ 4 ต.บ้านควน อ.หลังสวน ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศใต้ประมาณ 17 กม. ภายในถ้ำมีซอกเหลือบ มีหลายช่องทาง บางแห่งทะลุขึ้นยอดเขา บางแห่งลงลึกถึงน้ำ บนเพดานถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามมาก
2 ถ้ำเขาเกรียบ
3 ถ้ำเขาเกรียบ

โรงแรม
1 โรงแรมธวัช เขตเทศบาลตำบลหลังสวน โทร : 077-541341 ราคา 250 - 400 บาท/คืน
2 โรงแรมบีพี เขตเทศบาลตำบลหลังสวน โทร : 077-541021 ราคา 200 - 400 บาท/คืน

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารข้าว แ หมู่ 4 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร อาหารพื้นบ้าน/อาหารตามสั่ง
2 ลาบเป็ดอุดร หมู่ 4 ต.บ้านควน อ.หลังสวน จ.ชุมพร อาหารอีสาน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน ชุมพร