ข้อมูลตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน ชุมพร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลปากน้ำ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหลังสวน ประกอบไปด้วย 6 หมู่บ้าน

พื้นที่

เนื่องจากตำบลปากน้ำมีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่ม ซึ่งอยู่ติดชายทะเลและมีแม่น้ำหลังสวนไหลสู่ทะเล มีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 4 หมู่บ้าน และติดเขตเทศบาลปากน้ำหลังสวน จำนวน 2 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บางน้ำจืด อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ทิศใต้ ติดต่อ ต.บางมะพร้าว อ.หลังสวน จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดต่อ อ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.แหลมทราย อ.หลังสวน จ.ชุมพร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำทวน
อาชีพเสริม รับจ้างทำประมง

สาธารณูปโภค

ระบบไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน
ระบบประปา มีประปาจำนวน 2 หมู่บ้าน คือ ม.2,6
ระบบโทรศัพท์มีทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

จากทางหลวงแผ่นหมายเลข 41 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4099 ที่หลัก กม.63+500 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4002 ซึ่งสิ้นสุดระยะทางที่ตำบลปากน้ำ รวมระยะทาง 8 กม.

ผลิตภัณฑ์

ปลาจิ้งจั้งสามรส, น้ำพริกกุ้งขาวคั่วแห้ง

สถานที่

1) วัดแหลมสน
2) วัดสว่างมนัส
3) เรือจำลองจักรีนฤเบศร์
4) สถานีตำรวจภูธร ต.ปากน้ำ
5) โรงพยาบาล ต.ปากน้ำ
6) สวนสุขภาพ
7) โรงเรียนวัดสว่างมนัส
8) โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
9) สถานที่พักตากอากาศ ร้านอาหาร 99 เบอร์รีสอร์ท

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เรือจักรีนฤเบศร์จำลอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำ (ชายทะเล) ก่อสร้างตั้งแต่ปี 2540 มีจุดประสงค์ในการสร้างคือสถานเดินเรือเป็นที่ประทับรูปปั้นจำลองของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ชั้นล่างเป็นห้องประชุมเรือจำลอง มีขนาดกว้าง 39 เมตร ยาว 79 เมตร สูง 18 เมตร มีขนาด 1 ใน 3 ของเรือจักรีนฤเบศร์ลำจริง เป็นสักการะบูชาของประชาชนทั่วไป
2 วัดแหลมสน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 3 ต.ปากน้ำ ติดชายทะเลซึ่งวัดแหลมสนมีหลวงปู่นาค เป็นที่เคารพของชาวปากน้ำหลังสวนและตำบลข้างเคียง

โรงแรม
1 ทิวาราตรี ม.4 ต.ปากน้ำหลังสวน โทร.077-551198 ราคาห้องพัก 150-200 บาท
2 เบอร์รีสอร์ท ม.4 ต.ปากน้ำหลังสวน โทร.077-551133 ราคาห้องพัก 120 - 700 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านค้าชุมชนตำบลป ม. 3 ต.ปากน้ำ ใกล้ทางแยกวัดแหลมสน โทร. 01-0879602 ดำเนินการโดยพัฒนาสตรีตำบลปากน้ำ - ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลปากน้ำและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหลังสวน
2 ร้านอาหารข้าวต้มห เลขที่ 200 ม.3 ต.ปากน้ำ โทร. 077-551016 ตามสั่ง
3 ร้านอาหารตูมตาม 2 ม.4 ต.ปากน้ำ ตามสั่ง
4 เบอร์รีสอร์ท ม.4 ต.ปากน้ำ โทร.077-551133 ซีฟู๊ด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำพริกกุ้งขาวคั่วแห้ง น้ำพริกกุ้งขาวคั่วแห้ง
2 ปลาจิ้งจั้งสามรส ผลิตภัณฑ์ปลาจิ้งจั้ง ปลากระตัก ปลาไส้ตันทอดกรอบ กรอบ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง
3 ลูกชิ้นปลาพรจันทร์ พี.พี. ลูกชิ้นปลาพรจันทร์ พี.พี.
4 อาหารแปรรูป อาหารแปรรูป กะปิกุ้ง ปลาหมึกแห้ง ปลาไส้ตัน ปลาจิ้งจั้ง แกงไตปลาสำเร็จรูป ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน ชุมพร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน ชุมพร