ข้อมูลตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน ชุมพร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

หาดยายเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอหลังสวน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหลังสวนห่างจากอำเภอไปทางทิศตะวันตกประมาณ 8 กม. ชื่อตำบลหาดยายสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากคำว่า "หาดแม่ยาย" เพราะตามนิยายเรื่อง "ตาม่องลาย" เล่ากันมาว่าตาม่องลายซึ่งอยู่ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ยกขบวนขันหมากมาทางเรือเข้าปากน้ำหลังสวนและทวนน้ำขึ้นไปบ้านเจ้าสาวซึ่งอยู่ในเขตอำเภอพะโต๊ะ แต่เรือล่มก่อนถึงบ้านเจ้าสาวผู้คนในเรือจมน้ำตาย ศพลอยมาติดกลายเป็นหินตลอดสองฝั่งแม่น้ำ "แม่ยายช่างแกง" คือแม่ครัวใหญ่ลอยมาติดบริเวณหาดยายเป็นก้อนหินยาวยื่นออกมาจากฝั่ง บริเวณนี้มีหาดทรายกว้างใหญ่บริเวณแม่น้ำ ชาวบ้านจึงเรียกหาดนี้ว่า "หาดแม่ยาย" ต่อมามีผู้คนตั้งบ้านเรือนมากขึ้นจนกลายเป็นหมู่บ้าน จึงเรียกหมู่บ้านว่า "หาดแม่ยาย" นาน ๆ เข้า จึงเรียกสั้นว่า "หาดยาย"

พื้นที่

ตำบลหาดยายเป็นตำบลซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอหลังสวน อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 8 กม. มีพื้นที่ 45,000 ไร่ หรือ 79 ตารางกิโลมตร ภูมิประเทศเป็นที่สูงส่วนมากจะเป็นภูเขาและป่าไม้ แม่น้ำหลังสวนและลำห้วยจำนวนมากเหมาะแก่การเกษตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,670 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 30 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- ถนนสายเอเซีย 41 ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร
- ถนนสายหลังสวน - ถ้ำเขาเงิน
- ถนนสายหาดยาย - ท่ามะพลา

ผลิตภัณฑ์

พวงมาลัยดินหอมมะลิ

สถานที่

1) วัดหาดสำราญ หมู่ 4
2) อบต.หาดยาย หมู่ 4
3) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ม.4
4) น้ำตกชุมแสง หมู่ 10
5) น้ำเหวหัวควาย หมู่ 6
6) น้ำตกห้วยทรายขาย หมู่ 13
7) น้ำตกตวนเศียร หมู่ 13

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกเหวหัวควาย มีน้ำตกที่สวยงาม มีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติร่มรื่น
2 น้ำตกเหวหัวควาย
3 วัดหาดสำราญ มีเจดีย์ศรีมาตุภูมิที่สวยงาม
4 น้ำตกควนเศียร เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ
5 น้ำตกควนเศียร

โรงแรม
1 โรงแรมธวัช เขตเทศบาลตำบลหลังสวน โทร.077-541341 ราคาค่าห้อง 250 - 400 บาท
2 โรงแรมบีพี เขตเทศบาลตำบลหลังสวน โทร.077-541021 ราคาห้องหัก 200-400 บาท

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารข้าวแกง ม. 4 ต.บ้านควน อาหารพื้นบ้าน,ตามสั่ง
2 ลาบเป็ดอุดร ม.4 ต.บ้านควน อาหารอีสาน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 พวงมาลัยดินหอมดอกมะลิ พวงมาลัยดินหอมดอกมะลิ/ดอกกุหลาบของชำร่วยจากดินหอม

สินค้าโอทอป ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน ชุมพร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน ชุมพร