ข้อมูลตำบลท่าหิน อำเภอสวี ชุมพร

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

สมัยก่อนชาวบ้านในหมู่บ้านต้องเดินทางโดยเรือ และจะมีท่าสำหรับจอดที่วัดท่าเรือจอดนี้มีหินกรัง หรือหินเกาะเก่ามานานมาก มีศาลเจ้าที่ชาวบ้าน เรียกชื่อว่า "ศาลเจ้าหินกรัง" ตั้งอยู่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวบ้าน และติดมาชาวบ้านเลยเรียกชื่อ ตำบลนี้ว่า "ตำบลท่าหิน" หมายถึง ท่าเรือที่เป็นหิน

พื้นที่

ตำบลท่าหิน อยู่ห่างจากอำเภอสวี ประมาณ 3 กม. มีพื้นที่บางส่วนอยู่ติดชายทะเลฝั่งอ่าวไทยเป็นแนวยาว มีพื้นที่ทั้งหมด 29,192 ไร่ คิดเป็น 53.77 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปากแพรก อ.สวี จ.ชุมพร
ทิศใต้ ติดกับ ต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทำหัตถกรรมไม้กวาด

สาธารณูปโภค

- มีระบบประปาหมู่บ้านใช้ 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1,4,5,6,7,8,9,10
- ไฟฟ้าใช้ 853 ครัวเรือน
- โทรศัพท์ 108 ครัวเรือน
- โทรศัพท์สาธารณะ 7 จุด

การเดินทาง

- เดินทางโดยรถยนต์เริ่มจากทางแยกถนนเพชรเกษม เข้าสุ่อำเภอสวีประมาณ 2 กม. เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนสายสวี - บ่อคา เข้าสู่ตำบลท่าหิน ระยะทางประมาณ 3 กม.

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดดอกอ้อ,ไวน์สับปะรด

สถานที่

1.หาดทรายรี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หาดทรายรี ชายทะเลที่มีหาดทรายขาว สะอาด ระยะทางประมาณ 2,000 เมตร ปราศจากมลภาวะเป็นพิษ
2 หาดทรายรี

โรงแรม
1 ทรายรี สวี รีสอร์ท 121 หมู่ 8 ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร 86130 โทร : 08 4843 3547 จำนวนที่พัก 4 ห้อง, ราคา 750 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกกล้วย ผลิตภัณฑ์จักสานจากเชือกกล้วย เช่น กระเป๋า หมวก
2 ไม้กวาดดอกอ้อ ไม้กวาดดอกอ้อทำความสะอาดได้ดี น้ำหนักเบา คุณภาพสูง
3 ไวน์สับปะรด ไวน์สับปะรด

สินค้าโอทอป ตำบลท่าหิน อำเภอสวี ชุมพร

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าหิน อำเภอสวี ชุมพร