ข้อมูลตำบลนาทวี อำเภอนาทวี สงขลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาทวี เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอนาทวี ซึ่งแยกมาเป็นกิ่งอำเภอจากหัวเมืองจะนะ และตั้งเป็นอำเภอนาทวี เมื่อปี 2498 เนื่องจากพื้นที่ตำบลนาทวีส่วนใหญ่เป็นที่ราบ และที่ราบเชิงเขา มีหมู่บ้านในการปกครอง 16 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านในเขตชุมชนเมือง หรือเทศบาล จำนวน 4 หมู่บ้าน และหมู่บ้านนอกเขตเทศบาล จำนวน 12 หมู่บ้าน ประชาชน ในเขตเทศบาลอยู่กันหนาแน่น เนื่องจากมีข้าราชการที่อยู่ต่างถิ่น และประชาชนที่มาประกอบอาชีพด้านการค้าขาย และรับจ้างเป็นส่วนมาก

พื้นที่

ตำบลนาทวี สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบและที่ราบเชิงเขา มีหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ราบ คือ หมู่ที่ 1 ในตลาดอำเภอนาทวี หมู่ที่ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 และ 14 และเป็นที่เชิงเขา หมู่ที่ 5, 10, 11, 12, 13, 15 และ 16

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ท่าประดู่ , อบต.ปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.วังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.คลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย รับจ้าง รับราชการ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,758 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 253 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์ประจำทางหรือรถยนต์รับจ้าง จากศาลากลางจังหวัดสงขลาถึงที่ว่าการอำเภอนาทวี ซึ่งตั้งอยู่ที่ ตำบลนาทวี ระยะทาง 58 กิโลเมตร และเดินทางไปหมู่บ้านของอำเภอนาทวี โดยรถยนต์รับจ้าง รถจักรยานยนต์รับเข้าถึงทุกหมู่บ้าน

ผลิตภัณฑ์

จากสิเหรง,ขนมไทย

สถานที่

1) วัดนาทวี
2) ที่ว่าการอำเภอนาทวี
3) สำนักงานขนส่งจังหวัด
4) โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
5) วิทยาลัยการอาชีพ
6) สำนักงานไฟฟ้า
7) สำนักงานบริการโทรศัพท์
8) สำนักงานประปา
9) ค่ายตำรวจ ตชด.

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดในวัง เป็นวัดพระอารามหลวงและวัดพัฒนาตัวอย่างของจังหวัดสงขลา มีหลวงปู่อิ่ม ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกและมรณะภาพแล้ว เป็นที่สักการะบูชา มีผู้คนนิยมมาเที่ยวชมและเช่าวัตถุมงคล เหตุที่เรียกวัดในวัง เพราะในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของเจ้าเมืองผู้ตองเมืองจะนะ
2 น้ำตกมิ่งเมือง เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ชาวบ้านเรียกว่า โตน เกิดขึ้นเนื่องจากมีธารน้ำจากที่สูงไหลลงสู่ที่ต่ำตามบริเวณซอกหิน ซึ่งสูงประมาณ 5.00 เมตร บริเวณน้ำตกเป็นป่าสงวนแห่งชาติ มีต้นไม้น้อยใหญ่ร่มรื่น เหมาะสำหรับเด็ก ๆ เล่นน้ำ และชมธรรมชาติ แต่บริเวณรอบ ๆ ถูกบุกรุกแล้ว
3 ชลประทานนาทวี(ฝายน้ำล้น) ฝายน้ำล้น ตั้งอยู่บริเวณที่ทำการชลประทานนาทวี เริ่มสร้างตั้งแต่ปี 2507 เพื่อต้องการ เก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ถ้าไม่กั้นลำคลองนาทวีไว้ น้ำก็จะไหลลงปากบางสะกอมและไม่มีน้ำใช้ ในฤดูแล้ง บริเวณน้ำล้นจะสวย และปรับปรุงบริเวณเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ชลประทานนาทวี

โรงแรม
1 ดินทองรีสอร์ท หมู่ที่ 3 ต.นาทวี ห้องละ 350.-/คืน พักได้ 2 คน
2 เอส ที อพาร์ทเม้นท์ หมู่ที่ 4 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ห้อง 350.-/คืน พักได้ 2 คน

ร้านอาหาร
1 ครัวมาลี หน้าค่าย ตชด. หมู่ที่ 1 ต.นาทวี โทร.074-371454 อาหารไทย อาหารตามสั่ง
2 คุณปลื้ม หมู่ที่ 1 ต.ฉาง โทร.074-341290 อาหารตามสั่ง
3 ต้นยอ หมู่ที่ 4 ต.ฉาง โทร.074-373428 อาหารตามสั่ง
4 บ้านเย หมู่ที่ 1 ต.ฉาง อาหารตามสั่ง
5 บ้านไผ่ หมู่ที่ 1 ต.นาทวี โทร.074-371301 อาหารตามสั่ง
6 ภูไทยอีสาน หน้าค่าย ตชด.หมู่ที่ 1 ต.นาทวี อาหารอีสาน-ตามสั่ง
7 ลานนา หมู่ที่ 1 ต.ฉาง อาหารตามสั่ง
8 ศรีตรัง หมู่ที่ 1 ต.นาทวี อาหารตามสั่ง
9 สวีทโฮม ถนนเลนุกูล หมู่ที 1 ต.นาทวี โทร 074-371034 อาหารตามสั่ง
10 โกหนู บริเวณวงเวียน หมู่ที่ 1 ต.นาทวี โทร.074-371063 อาหารจีน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมไทย เป็นขนมกินเล่น และอาหารว่าง บรรจุขายเป็นถุง ๆ ละ 1 ขีด ขายส่งถุงละ 8 บาท
2 จากสิเหรง นำใบสิเหรงมาทำเป็นจาก โดยนำใบสิเหรงมาผ่าซีกแล้วพับซ้อน เพื่อให้หนา แล้วนำไปคีบกับไม้ไผ่กลมผ่า แล้วเย็บกับตอก หรือตีตะปู
3 น้ำมันหินนวดตัว น้ำมันหินนวดตัว
4 หมูสวรรค์เลิศรส หมูสวรรค์เลิศรส

สินค้าโอทอป ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี สงขลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี สงขลา