ข้อมูลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในสมัยก่อนมีคู โดยคนสมัยนั้นมองเห็นว่ามีลักษณะเหมือนเต่าเลยเรียกว่า คูเต่า ปัจจุบัน ต.คูเต่า ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อ.หาดใหญ่ ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบางโหนดนอก บ้านบางโหนดใน บ้านแหลมโพธิ์ บ้านเกาะนก บ้านควน บ้านคูเต่า บ้านใต้ บ้านวัดดอน บ้านหัวควาย บ้านบางโทง

พื้นที่

ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จุดศูนย์กลางของตำบลห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร จุดไกลสุด คือบ้านเกาะนก ระยะห่าง 17 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ทะเลสาบสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ค้าขาย ทำนา ประมง
อาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย และเชือกกล้วยสำเร็จรูป

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

รถยนต์ จากกรุงเทพมหานครไปตามทางหลวง หมายเลข 4 ผ่านประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-ตรัง-พัทลุง-สงขลา แล้วมุ่งหน้าเข้าสู่ อ.หาดใหญ่ด้วยทางหลวงหมายเลข 407 แล้วแยกไปตามเส้นทาง คลองแห-คูเต่า

ผลิตภัณฑ์

จักสานเส้นใยกล้วย,ใบเตย

สถานที่

1. แหลมโพธิ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บ้านแหลมโพธิ์ เป็นที่พักริมหาด มีร้านค้าขายอาหารทะเลมากมาย บรรยากาศเป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ สามารถไปนั่งพักผ่อนทานอาหาร ในยามว่างได้

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าเชือกกล้วย กระเป๋าเชือกกล้วย
2 ขนมทองม้วน ขนมทองม้วน จุดเด่น อยู่ที่คุณภาพของสินค้า สะอาด คุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการ
3 จักสานเส้นใยพืชใบเตย จักสานเส้นใยพืชใบเตย
4 ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกล้วย เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากใยกล้วย มีความเหนียว และคงทนอย่างมาก รูปแบบของผลิตภัณฑ์ก็มีการพัฒนาใหม่อยู่เสมอ เช่น กระเป๋า ตะกร้า ถาด หมวกต่างๆ และทางกลุ่มยังรับผลิตตามสั่งด้วย ปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ
5 หัตถกรรมเชือกกล้วย หัตถกรรมเชือกกล้วย เช่น กระเป๋า ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ สงขลา