ข้อมูลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำน้อย เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ระหว่าง อำเภอหาดใหญ่ กับ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ความเป็นมาของชื่อตำบลนี้ ชาวบ้านเรียกกันว่า “บ้านน้ำน้อย” เพราะตรงหลักกิโลเมตรที่ 19 มีภูเขาและต้นไม้ใหญ่มากมาย ภายในภูเขาแห่งนี้มีธารน้ำไหลตลอดทั้งปี ชาวบ้านสมัยก่อน จึงเรียกว่า “บ้านน้ำย้อย” ต่อมาทางราชการได้ตั้งชื่อใหม่ว่า “บ้านน้ำน้อย” ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลน้ำน้อย มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาที่ราบทุ่งนา พื้นที่ลาดเชิงเขาและลาดเอียงจากภูเขาน้ำน้อยไปจดทะเลสาบสงขลา ตามแนวคลองน้ำน้อยและคลองพะวง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.พะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ทุ่งใหญ่ , เทศบาลตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ท่าข้าม , อบต.ทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.คูเต่า , เทศบาลตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพเสริม ปลูกผัก ทำไร่ ค้าขาย รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 3,906 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 3,406 หลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลน้ำน้อยตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหาดใหญ่ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าอำเภอหาดใหญ่ประมาณ 10 กิโลเมตร
- มีถนนสายรอง 3 สาย คือ ถนนสายบ้านน้ำน้อย – ท่านางหอม ,โครงการท่านางหอม - มีถนนสายหลัก 2 สาย คือ ถนนกาญจนวนิช และ ถนนลพบุรีราเมศวร์/บ่อโพธิ์ -บ้านควนหิน

ผลิตภัณฑ์

กระท้อนห่อ,สะตอดอง, ผลิตภัณฑ์จากหวาย-ไม้ไผ่-หางอวน

สถานที่

1) วัดศรีษะคีรี ม.4
2) วัดท่านางหอม ม.5
3) วัดน้ำน้อยนอก ม.1
4) วัดน้ำน้อยใน ม.2
5) ที่ทำการ อบต. ม.1
6) โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง
7) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
8) สถานีอนามัย 2 แห่ง
9) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11
10) ศูนย์ฝึกอบรมการประปาส่วนภูมิภาค
11) สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา
12) ศูนย์ผสมเทียมบ้านแหลงกง

ร้านอาหาร
1 สวนอาหารแม่ยาย หมู่ 5 ตำบลน้ำน้อย อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระท้อนห่อ กระท้อนห่อ
2 ขนมทองพับ ขนมทองพับ รสชาดหวาน มัน กรอบ อร่อย
3 ถั่วลิสงคั่วทราย ถั่วลิสงคั่วทราย
4 ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่, หวาย, ไม้ตาล, หางอวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไม้ไผ่, หวาย, ไม้ตาล, หางอวน
5 สะตอดอง สะตอดอง

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สงขลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สงขลา