ข้อมูลตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร สงขลา

Standard Post with Image

เว็บไซต์ : www.singhanakorn.com(http://www.singhanakorn.com)

ประวัติความเป็นมา

สร้างหมู่บ้านก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา มีตำนานเล่าว่า ราษฎรในหมู่บ้านมีอาชีพปั้นดินแล้วนำมาเผา ซึ่งสิ่งที่ปั้นทั้งหมดนั้น จะเป็นภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน เมื่อปั้นและเผาเสร็จจะบรรทุกเรือ นำไปเร่ขายในหมู่บ้านใกล้เคียง คนในหมู่บ้านนี้มีความภาคภูมิใจในฝีมือการปั้นมาก ว่ามี "สทิง" ซึ่งแปลว่า สวยงาม จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "สทิงหม้อ"

พื้นที่

มี 6 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสทิงหม้อทั้งหมด 6 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรดตำบลทำนบ และตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ทิศใต้ จรดตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร และตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองฯ และทะเลสาบสงขลา
ทิศตะวันออก จรดตำบลชิงโค และตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
ทิศตะวันตก จรดทะเลสาบสงขลา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองฯ และตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้า
- ประปา
- โทรศัพท์
- โรงพยาบาล
- ห้องสมุดประชาชน

การเดินทาง

ถนนลาดยาง 3 เส้นทาง จากที่ว่าการอำเภอสิงหนครถึงตำบลสทิงหม้อ ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เครื่องปั้นดินเผา

สถานที่

1. ที่ว่าการอำเภอสิงหนคร
2. วัด
3. ป้อมเมืองเก่า
4. โรงเรียนประถมศึกษา
5. โรงพยาบาล
6. โรงเรียนมัธยมศึกษา
7. มัสยิด

โรงแรม
1 โรงแรมเขาเขียว 239/11 หมู่ 1 ถ.ท่าแพ-เกาะยอ ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280 โทร : 0 7433 1669-70 จำนวนที่พัก 26 ห้อง, ราคา 190 - 350 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
2 เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ หม้อ, แจกัน, กระถาง, อ่างน้ำ ฯลฯ

สินค้าโอทอป ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร สงขลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร สงขลา