ข้อมูลตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง ตรัง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

สมัยก่อนมีศาลาอยู่หลังหนึ่ง ชาวบ้านเรียกกันสั้น ๆ ว่า "หลา" และมีชาวบ้านมาอาศัยอยู่ด้วยกัน จำนวน 5 คน จึงได้ตั้งชื่อว่า เบญจศาลาและต่อมาชาวบ้านเรียกติดปาก เป็นคำแผลงเปลี่ยนไปจากเสียงเดิมกลายเป็น "นาบินหลา"

พื้นที่

ตำบลนาบินหลาตั้งอยู่ที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอำเภอเมืองตรัง ห่างจากตัวเมือง 7 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม ปลูกพืชผักสวนครัว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 836 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลนาบินหลาระยะทางประมาณ 7 ก.ม. สามารถเข้าไปได้ 3 เส้นทาง แต่ส่วนใหญ่ที่เข้าไปติดต่อนาบินหลาจะเข้าทางถนนสีแยกต้นสมอ มุ่งไปทางทิศตะวันออก เข้าสู่ตำบลนาบินหลาได้ทันที

ผลิตภัณฑ์

พริกขี้หนู

สถานที่

1) วัดทุ่งหินผุด
2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3) โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4
5) วัดทุ่งชน
6) องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
7) โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
8)โรงเรียนบ้านโคกชะแง้

สินค้าที่น่าสนใจ
1 พริกขี้หนู พริกขี้หนูแต่ละดอกมีความยาวประมาณ 2.5-3.5 นิ้ว มีความกว้าง 0.5 ซม.เมื่อสุกดอกจะมีสีแดง

สินค้าโอทอป ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง ตรัง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง ตรัง