ข้อมูลตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน ตรัง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าพญา เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 10 ตำบลของอำเภอปะเหลียน ห่างจากที่ว่าการอำเภอทางทิศเหนือ ประมาณ 18 กิโลเมตร ตามประวัติความเป็นมาเล่าว่า เมื่อก่อนเป็นท่าเทียบเรือค้าขาย ขนส่งสินค้าไปขายที่เกาะปีนัง (อยู่บนประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน) และมีพ่อค้าที่มาค้าขายได้นำรูปตั่วแปะก๋งมา 1 รูป เขาเรียกว่าพระยาเจ้าทิมา ให้พวกชาวเรือพ่อค้าได้กราบไหว้บูชา เมื่อเวลาออกเรือไปค้าขาย

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังในฤดูฝน และในฤดูแล้งน้ำเค็มขึ้นถึง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บางด้วน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้ เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 120 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลท่าพญา ใช้เส้นทางถนนทางหลวง 404 ตรัง-ปะเหลียน ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 19 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

การบูร-พิมเสน, หัตถกรรมผ้าบาติก

สถานที่

1) วัดท่าพญา
2) สระน้ำหนองหอยโข่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดท่าพญา หมู่ที่ 4 ศาลาพ่อแก่เงิน เป็นศาลที่ตั้งรูปเหมือนให้ราษฎรเคารพกราบไหว้บูชา ของผู้ที่เคารพนับถือ ซึ่งอยู่ในความดูแลของวัดท่าพญา
2 สระน้ำหนองหอยโข่ง หมู่ที่ 3 สระน้ำเป็นสถานที่พักผ่อน ซึ่งปรับปรุงจากแหล่งน้ำธรรมชาติ และมีศาลาพักผ่อน มีถนนโดยรอบสระน้ำ ซึ่งอยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 การบูร-พิมเสน ผลผลิตจากสมุนไพร การบูร มาบดผสมกับพิมเสนหอม ในอัตราส่วน การบูร 1 กก. ต่อพิมเสน 2 กรัม และบรรจุซอง
2 หัตถกรรมผ้าบาติก หัตถกรรมผ้าบาติก เช่น เสื้อสำเร็จรูป, ผ้าเช็ดหน้า, ผ้าชิ้นสำหรับตัดเสื้อ

สินค้าโอทอป ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน ตรัง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน ตรัง