ข้อมูลตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน ตรัง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแหลมสอม แยกจากตำบลปะเหลียนเมื่อปี พ.ศ.2527 ตามประวัติเล่ากันสืบทอดกันมาว่า บริเวณดังกล่าวชาวบ้านได้นำต้นสอมมาปลูกไว้เป็นจำนวนมาก และพื้นที่ตำบลนี้ได้ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ำโดยพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะคล้ายแหลม ชาวบ้านจึงเรียกว่าบ้านแหลมสอม และเป็นตำบลแหลมสอมมาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

ตำบลแหลมสอม อยู่ในอำเภอปะเหลียน มีพื้นที่ประมาณ 46,875 ไร่ ห่างจากตัวอำเภอปะเหลียนไปทางทิศเหนือประมาณ 18 กม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และ แนวเทือกเขาบรรทัด
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางด้วน และ ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จังหวัดตรัง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน โทรศัพท์สาธารณะไม่เพียงพอ การประปามีบริการไม่ทั่วถึง

การเดินทาง

ตำบลแหลมสอมห่างจากจังหวัดตรัง 41 กิโลเมตร ถนนสายตรัง-ปะเหลียน ถึงตลาดย่านตาขาว แล้วโดยสารรถรับจ้างประจำทางถึงตำบลแหลมสอม

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ

สถานที่

สถานีตำรวจ 1 แห่ง
โรงเรียนประถม 3 แห่ง
มัสยิด 3 แห่ง
วัด 1 แห่ง
สถานีอนามัย 2 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวสารซ้อมมือ ข้าวสารซ้อมมือบรรจุถุงพร้อมจำหน่าย

สินค้าโอทอป ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน ตรัง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน ตรัง