ข้อมูลตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด ตรัง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลนาวง เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอห้วยยอด ซึ่งประกอบด้วย 11 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมอ, หมู่ที่ 2 บ้านไสบ่อ, หมู่ที่ 3 บ้านหนองยายฝ้าย, หมู่ที่ 4 บ้านหัวคาน, หมู่ที่ 5 บ้านท้ายทุ่ง, หมู่ที่ 6 บ้านป่ากอ, หมู่ที่ 7 บ้านเขาปินะ, หมู่ที่ 8 บ้านหนองเนียงแตก, หมู่ที่ 9 บ้านสะพานนาคบุตร, หมู่ที่ 10 บ้านควนขี้เสียด, หมู่ที่ 11 บ้านหนองหนักทอง

พื้นที่

มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การทำสวน ทำนา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังคีรี ต.บางดี และ ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางกุ้ง อ. ห้วยยอด จ.ตรัง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 400 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางจากที่ว่าการอำเภอห้วยยอด โดยรถยนต์ไปทางทิศตะวันตก โดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ตามทางหลวงแผ่นดิน ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นจะเดินทางต่อโดยเป็นเส้นทางเข้าสู่ตำบล โดยใช้เส้นทางสายหลัก คือ สายต้นโพธิ์- จิจิก

ผลิตภัณฑ์

ผ้าฝ้าย, ผ้ามัดหมี่, ผ้าขาวม้า, ผ้าซิ่น

สถานที่

1) ที่ทำการ อบต.นาวง
2) วัดเขาปินะ
3) วัดหูแกง
4) ถ้ำเขาโพธิ์โทน
5) โรงเรียนบ้านป่าก่อ
6) โรงเรียนบ้านหนองหมอ
7) โรงเรียนบ้านไสบ่อ
8) สถานีอนามัยบ้านหนองหมอ
9) สถานีอนามัยบ้านโพธิ์โทน
10) กลุ่มทอผ้าบ้านไสบ่อ
11) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา
12) กลุ่มปฏิมากรรมเครื่องปั้น

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำวัดเขาปินะ อยู่ภายในวัดเขาปินะ หมู่ที่ 7 ภายในถ้ำมีหลักฐานการเสด็จฯ ของรัชกาลที่ 7 ซึ่งมีพระปรมาภิไชยปรากฏอยู่ที่ผนังถ้ำ
2 วัดหูแกง ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 เป็นวัดที่ไม่เน้นการพัฒนาด้านวัตถุภายในบริเวณวัดมีความเป็นธรรมชาติ สงบ และสวยงาม ร่มรื่น เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม
3 สวนสาธารณะหนองโพธิ์โทน มีเนื้อที่ ประมาณ 30 ไร่ มีสระน้ำล้อมรอบเขาโพธิ์โทน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้าย, ผ้ามัดหมี่, ผ้าขาวม้า, ผ้าซิ่น เป็นผ้าทอที่มีความสวยงาม มีความหลากหลาย เช่น ผ้าพื้น ผ้ามัดหมี่ ผ้าขาวม้า และผ้าเช็ดหน้า

สินค้าโอทอป ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด ตรัง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด ตรัง