ข้อมูลตำบลช่อง อำเภอนาโยง ตรัง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เป็นชุมชนดั้งเดิมมาเป็นเวลานานแล้ว สาเหตุเรียกว่า ตำบลช่องเพราะบริเวณดังกล่าวเป็นช่องเขาสามารถเดินทางระหว่างอ่าวไทยและอันดามันได้

พื้นที่

เป็นที่ราบเชิงเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ เทือกเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง และ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง
อาชีพรอง ทำสวน

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า มีทุกหมู่บ้าน
โทรศัพท์ ไม่มีใช้

การเดินทาง

มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตัดผ่าน ต่อเส้นทางสายตรัง-พัทลุง

ผลิตภัณฑ์

สถานที่ท่องเที่ยวน้ำตกกระช่อง

สถานที่

1) น้ำตกกระช่อง
2) อุทยานนกน้ำคลองลำชาน
3) องค์การบริหารส่วนตำบล
4) สวนพฤษศาสตร์เขาช่อง
5) ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง
6) โรงเรียนบ้านช่องเปี่ยมราษฎร์
7) ค่ายลูกเสือพระยารัษฎานุประดิษฐ์
8) วัดช่องเปี่ยมราษฎร์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 น้ำตกกระช่อง เป็นน้ำตกที่สวยงาม
2 น้ำตกกระช่อง
3 อุทยานนกน้ำคลองลำชาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
4 สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้เขาช่อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

ร้านอาหาร
1 ครัวเขาช่อง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดต ขายอาหารตามสั่ง พร้อมคาราโอเกะ