ข้อมูลตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา ตรัง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขาไพรแบ่งแยกการปกครองจากพื้นที่ตำบลหนองบัว เมื่อปี 28 รวมระยะเวลา 17 ปี ประชาชนพูดภาษาไทยท้องถิ่นภาคใต้ นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอรัษฎา ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา และเนินดิน โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้สำหรับปลูกยางพาราและผลไม้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองปรือ อ.รัษฎร จ.ตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ไฟฟ้า ประปาหมู่บ้าน โทรศัพท์สาธารณะ

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดตรังตามถนนสายเทศารัษฎา อีก 700 เมตรก่อนถึงที่ว่าการอำเภอมีสี่แยกเรียกว่าสี่แยกควนเมา เลี้ยวขวา เข้าเส้นทางไปตำบลเขาไพร โดยถนนลาดยางผ่านท้องที่ตำบลคลองปาง จากสี่แยกประมาณ 2 กิโลเมตร จะเข้าท้องที่ตำบลเขาไพร

ผลิตภัณฑ์

แกะสลักไม้เทพธาโร

สถานที่

1) วัดทอนเหรียน
2) โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
3) โรงเรียนบ้านลำช้าง
4) สถานีอนามัยตำบลเขาไพร
5) สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร

สินค้าที่น่าสนใจ
1 แกะสลักไม้เทพธาโร แกะสลักไม้เทพธาโร
2 แกะสลักไม้เทพธาโรเป็นรูปแบบต่าง ๆ แกะสลักเป็นรูปตัวปลาพะยูน รูปคนโท และอื่นๆ ขนาดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมจากขนาดของไม้ซึ่งเป็นวัตถุดิบ

สินค้าโอทอป ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา ตรัง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา ตรัง