ข้อมูลตำบลลำปำ อำเภอเมือง พัทลุง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ลำปำเป็นชื่อปลาชนิดหนึ่งมีลักษณะคล้ายปลาตะเพียน แต่มีลักษณะแบนกว่า มีหางสีแดง จะมีมากในลำคลองและริมฝั่งทะเลเป็นปลาน้ำเชี่ยว เลยตั้งชื่อบ้านในเขตนี้ว่า บ้านลำปำ ตำบลลำปำตั้งแต่บัดนั้น จนถึงปัจจุบัน ซึ่งลำปำเคยเป็นที่ตั้งของวังเจ้าเมืองเก่า ต่อมาก็ได้มีการดูแลรักษา วังเก่า วังใหม่ ตำบลลำปำแบ่งเขตปกครอง 11 หมู่บ้าน

พื้นที่

มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเลสาบเกือบทุกหมู่บ้าน ความเป็นอยู่ของประชาชนส่วนใหญ่ มีความเป็นอยู่ที่ราบเรียบมีอาชีพทางการเกษตร เช่น ประมง ปลูกผัก เลี้ยงโคนม โคเนื้อ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลสาบลำปำ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พญาขัน, ต.ชัยบุรี, ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ประมง เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,234 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางด้วยรถประจำทาง สายพัทลุง-ลำปำ ปากประ หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ระยะทางจากอำเภอเมือง ประมาณ 12 กิโลเมตร
มีโทรศัพท์สาธารณะ

ผลิตภัณฑ์

อาหารทะเล (กุ้งก้ามกราม)

สถานที่

1) วัดวัง
2) วัดป่าลิไลยก์
3) สถานเพาะเลี้ยง และขยายพันธุ์สัตว์น้ำ
4) วังเก่า วังใหม่
5) หาดแสนสุขลำปำ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หาดแสนสุขลำปำ เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นที่สถานที่พักผ่อนมีพื้นที่ชายหาดมีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว และมีสินค้าพื้นเมืองที่เป็นของฝาก และอาหารทะเลสดตามสั่ง
2 วัดป่าลิไลย์ เป็นวัดที่มีสภาพภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นมากมีสวนป่าที่สงบเหมาะแก่การนั่งสมาธิ การปฏิบัติธรรม เป็นวัดที่มีพื้นที่ติดกับชายฝั่งทะเล มีสถานที่พักผ่อน และมีที่พักสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางมาพักปฏิบัติธรรม ทางวัดมีเรือนรับรอง และให้บริการแก่ผู้มาเยือนเป็นอย่างดีเยี่ยม
3 วังเก่า วังใหม่ เป็นบ้านเรือนไทย ซึ่งสมัยก่อนเป็นวังเจ้าเมือง แต่ได้รับการบูรณาการมาเป็นอย่างดี เพื่อที่จะให้คนรุ่งหลังได้ศึกษา และเป็นเรือนไทยที่สวยงามปัจจุบันเปิดให้ประชาชนที่ผ่านไปมาได้แวะชมเป็นกรณีศึกษา ถึงความเป็นอยู่ในอดีตได้เป็นอย่างดี

โรงแรม
1 ลำปำ รีสอร์ท 88 หมู่ 6 ถนนอภัยบริรักษ์ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทร : 0 7461 1486 โทรสาร : 0 7461 2013 จำนวนที่พัก 67 ห้อง , ราคา 400 - 1,200 บาท

ร้านอาหาร
1 ลำปำรีสอร์ท หาดแสนสุขลำปำ โทร.074-611486 อาหารทะเลทุกชนิด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กุ้งก้ามกราม ผลผลิตกุ้งในกระชัง คือ กุ้งก้ามกราม ขนาด 5-8 ตัว/ 1 ก.ก. เป็นกุ้งที่รสชาติอร่อย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกุ้งลำปำที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภค ซึ่งสามารถหาซื้อได้ที่กลุ่มตำบลลำปำ
2 น้ำข้าวยำสมุนไพร น้ำข้าวยำสมุนไพร
3 ผ้าบาติก ผ้าบาติก

สินค้าโอทอป ตำบลลำปำ อำเภอเมือง พัทลุง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลลำปำ อำเภอเมือง พัทลุง