ข้อมูลตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน พัทลุง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหานโพธิ์ เป็นตำบลหนึ่งเดิมขึ้นกับอำเภอลำปำ ต่อมาได้แยกการปกครองมาขึ้นกับกิ่งอำเภอเขาชัยสน ตามประวัติความเป็นมา คำว่า "หานโพธิ์" มาจากคำว่า "หาน" แปลว่าบึงน้ำขนาดใหญ่ อยู่ในบริเวณ หมู่ที่ 2, 3 และใกล้บริเวณวัดมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านหน้า เรียกว่า "หานโพธิ์" มาจนปัจจุบัน ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของตำบล

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบ มีพื้นที่ 35,748 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลควนมะพร้าว, ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาชัยสน, ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดกับ ทะเลสาบสงขลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,855 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 7 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 38.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์จากอำเภอเขาชัยสนถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์ 7 กิโลเมตร ถนนเขาชัยสน - ต้นโดน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์พวงหรีด ดอกไม้จันทน์ ข้าวเล็บนกพันธุ์ดี

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา 7 แห่ง
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
3. วัด 6 แห่ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
5. สถานีอนามัย 3 แห่ง
6. อบต. 1 แห่ง
7. ศูนย์การเรียนชุมชน 1 แห่ง
8. สถานีรถไฟ 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดหานโพธิ์ เป็นวัดเก่าวัดแก่นะคะ

ร้านอาหาร
1 ร้านทานตะวัน ม.3 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ขายอาหารประเภทอาหารจานเดียว/อาหารตามสั่ง/เครื่องดื่ม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเล็บนกพันธุ์ดี ข้าวเล็บนกเมล็ดสั้นและเล็ก
2 ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้จันทน์ มี 3 แบบ คือ ดอกเล็ก ดอกใหญ่ และเป็นช่อ
3 ทองม้วน, กล้วยฉาบ, ปั้นขลิบ, ถั่วเคลือบ ทองม้วน, กล้วยฉาบ, ปั้นขลิบ, ถั่วเคลือบ
4 พวงหรีด ประดิษฐ์เป็นรูปหัวใจ ตะละปัด ร่ม นาฬิกา

สินค้าโอทอป ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน พัทลุง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน พัทลุง