ข้อมูลตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน พัทลุง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ในอดีตเคยเป็นเมืองเก่าแก่อยู่ก่อนโดยมีหลักฐานที่พอเชื่อถือได้ คือเจดีย์ภูเขาพนม ในปัจจุบันเรียกตามภาษาใต้ว่า "ภูเขานม" หมายถึง ลักษณะของภูเขาคล้าย "นม" เมื่อมีการประกาศจัดตั้งตำบล ชาวบ้านจึงเรียกตำบลนี้ว่า "ตำบลพนมวังก์" ตามรูปภูเขาและวังที่เป็นตัวเมืองเก่านั้นเอง แต่ต่อมาการเขียนภาษาหนังสือจึงเพี้ยนเป็น "พนมวังก์" มีเขตการปกครอง 10 หมู่บ้าน ต่อมาแยกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลพนมวังก์ และตำบลแพรกหา มี 8 หมู่บ้าน

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นา และมีการทำสวนยางพาราบ้างเล็กน้อย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโตนดด้วน, ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลปรางหมู่, ตำบลแพรกหา อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลชัยบุรี, ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลแพรกหา, ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา
อาชีพเสริม: ทำหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,439 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 255 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.44 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางออกจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง มาตามทางถนนสายเอเซีย ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าหมู่บ้านจะมีป้ายของกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านควนน้อยอยู่ ตรงทางสามแยกทางขวามือเลี้ยวเข้าไปทางขวามือเข้าสู่เส้นทางถนนสายเข้าหมู่บ้านระยะทาง 2 กิโลเมตร ก็จะถึงยังกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว

สถานที่

1) วัดถ้ำทอง
2) วัดทุ่งขึงหนัง
3) วัดเขาลิงค์
4) โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง
5) โรงเรียนวัดทุ่งยางเปล
6) โรงเรียนเขาพนม
7) โรงเรียนบ้านระหว่างควน
8) โรงเรียนบ้านควนปริง

ร้านอาหาร
1 ป้าเอม หมู่ที่3 บ้านควนน้อย ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพ อาหารประเภทข้าวราดแกง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เช่น แก้วไวน์มะพร้าว (รหัส004) การนำกะลามะพร้าวมาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น การทำแก้วไวน์ โดยใช้มะพร้าวลูกเล็กๆขัดให้เกลี้ยง แล้วนำมาเข้าเครื่องจัดทำเป็นแก้วไวน์ โดยใช้เป็นเครื่องใช้ประเภทเครื่องดื่ม มีความแข็งแรงทนทาน
2 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
3 มีดพก มีดพก

สินค้าโอทอป ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน พัทลุง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน พัทลุง