ข้อมูลตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน พัทลุง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลมะกอกเหนือ เดิมเป็นตำบลที่มีความเจริญรุ่งเรืองในการค้าขาย ส่วนใหญ่ใช้การคมนาคมทางเรือ มีการแลกเปลี่ยนสินค้าจากฝั่งตะวันออก ท่าเรือจะอยู่ทางทิศใต้ ต่อมาไม่นานได้มีการคมนาคมเพิ่มขึ้นอีกทาง คือ ทางรถไฟ ซึ่งต่อมาทางทิศเหนือ ซึ่งตอนนั้นยังไม่ชื่อตำบล ในขณะนั้นมีชุมชนต่าง ๆ ตั้งรกรากกองอยู่ทางทิศเหนือ เลยเรียกชื่อติดปากว่า มะกอกเหนือ

พื้นที่

เป็นพื้นที่ราบมีลำคลอง มีเหมืองน้ำหลายสาย สภาพดินเหมาะกับการเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำนา มีภูเขาขนาดเล็กอยู่ในพื้นที่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 35.84 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปันแต และตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลพนมวังก์, ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน และตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโตนดด้วน และตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา / ทำสวน / ค้าขาย
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,231 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 397 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางใช้ทางหลวงแผ่นหมายเลข 41 และ 4187 ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอควนขนุน ประมาณ 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เส้นขนมจีน,จักสานกระจูด

สถานที่

1.วัดเขาอ้อ
2. วัดบ้านสวน
3. วัดดอนศาลา
4. วัดภูเขาทอง
5. วัดมะกอกเหนือ
6. โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา
7. สถานีรถไฟปากคลอง
8. สถานีอนามัยบ้านปากคลอง
9. เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ
10. ที่ทำการไปรษณีย์ปากคลอง
11. อบต. มะกอกเหนือ
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากคลอง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดเขาอ้อ วัดเขาอ้อ เป็นวัดเก่าแก่มาก มีชื่อเสียงทางด้านไสยศาสตร์ อยู่ยงคงกระพัน มีเกจิอาจารย์ชื่อ ทองเฒ่า เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มีการทำวัตถุมงคลเพื่อแจกให้กับทหารที่ไปสู้รบในสมรภูมิ เพื่อเป็นสิริมงคลป้องกันอันตรายจากศัตรู และอาวุธ และมีการแช่ยาให้อยู่ยงคงกระพันอีกด้วย ทำให้เป็นที่กล่าวขานมาจนทุกวันนี้
2 วัดเขาอ้อ

ร้านอาหาร
1 ฉียี่ขาหมูปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ขาหมู

สินค้าที่น่าสนใจ
1 จักสานกระจูด จักสานกระจูด
2 เส้นขนมจีน เป็นเส้นสามารถรับประทานได้กับแกงชนิดต่าง ๆ ได้ทันที

สินค้าโอทอป ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน พัทลุง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน พัทลุง