ข้อมูลตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน พัทลุง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

จากการบอกเล่าสืบทอดต่อกันมา ตำบลฝาละมี เดิมมาจาก "บ้านควนฝาละมี" ซึ่งอยู่ที่บ้านฝาละมี ปัจจุบัน ประวัติเดิมมีอยู่ว่า แต่เดิมนั้นตำบลฝาละมีซึ่งอยู่ที่บ้านฝาละมีมีชื่อเรียกกันว่า"บ้านควน" เพราะเป็นเนินเขาป่าทึบมีสัตว์ร้ายมากมาย คนอาศัยอยู่น้อย บ้านบนสวนซึ่งอยู่ห่างประมาณ 2 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของบ้านควน ได้มีชาวจีนอพยพมาจากเมืองจีนหลายครอบครัวอาศัยอยู่ มีฐานะร่ำรวยเป็นที่รู้จักกันดี และชาวบ้านเรียกบ้านบนสวนว่า "บ้านจีน" อยู่มาวันหนึ่งโจรได้บุกเข้าปล้นบ้านของชาวจีนโดยเอาทรัพย์สิน เงินทองตลอดจนหม้อข้าว หม้อแกง ไปจนหมดสิ้นและได้เดินทางผ่านบ้านควนทำฝาหม้อ ซึ่งทางภาคใต้เรียก "ฝามี" ตกหล่น มีคนพบในขณะที่จะมาหักร้างถางป่าเพื่อทำมาหากิน ซึ่งได้เรียกว่า "บ้านควนฝาละมี" ด้วยนิสัยคนปักษ์ใต้ชอบพูดสั้นๆ เข้าใจง่าย จึงเรียก "บ้านฝาละมี" จนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนดินเหนียว ทิศตะวันออกจรดทะเลสาบสงขลา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.นาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ อบต.หารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.เกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ป่าบอน, อบต.วังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนาและทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป ประมงจากแหล่งธรรมชาติ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,983 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 88 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ สามารถใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม พอถึงตำบลแม่ขรี ให้เลี้ยวซ้ายลงมาข้างป้อมยามตำรวจ แล้ววิ่งเลียบคลอง
ชลประทานผ่านอำเภอป่าบอน มุ่งตรงไปก็จะเข้าสู่ตำบลฝาละมี

ผลิตภัณฑ์

ข้าวซ้อมมือ , ขนมขาไก่

สถานที่

1. หาดทอง,เกาะราบ
2. มัสยิดบ้านบางม่วง
3. วัดพระเกิด
4. วัดควนนางพิมพ์
5. วัดบางขวนเหนือ - ใต้
6. วัดฝาละมี
7. วัดชุมแสง
8. วัดควนพระ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หาดทอง หาดทองตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านบางขวน ตำบลฝาละมี ที่หาดทองสามารถมองเห็นทิวทัศน์ด้านทะเลสาบสงขลาได้ และมีเรือนำเที่ยวเกาะต่าง ๆ เช่น เกาะราบ เกาะสี่ เกาะห้า

ร้านอาหาร
1 ร้านทิวทัศน์ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง อาหารทะเล
2 ร้านบัวบัวทะเล ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว ร้านอาหารทะเล
3 ร้านเรือนไม้ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน ร้านอาหารทะเล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมขาไก่ ขนมขาไก่
2 ข้าวซ้อมมือบ้านควนพระ ข้าวซ้อมมือหอมมะลิบรรจุถุง นำหนัก 5 กิโลกรัม ราคา 100 บาท
3 จักสานกระเป๋าพลาสติก จักสานกระเป๋าพลาสติก
4 รังนกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รังนกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
5 รังนกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ รังนกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

สินค้าโอทอป ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน พัทลุง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน พัทลุง