ข้อมูลตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต พัทลุง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขาปู่ เป็นตำบลเก่าแก่ที่ตั้งมานานแล้ว มีตำนานเล่าว่า มีชาย-หญิงคู่หนึ่งเดินทางมาอาศัยตั้งรกรากทำมาหากินอยู่บริเวณภูเขาลูกหนึ่ง จนกระทั่งแก่เฒ่า มีลูกมีหลาน กลายเป็นปู่ เป็นย่า และเสียชีวิตไปในที่สุด ชาวบ้านตั้งชื่อภูเขาลูกนั้นว่า "เขาปู่"

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขา และที่ราบเชิงเขา มีพื้นที่ทั้งหมด 75 ตารางกิโลเมตร หรือ 46,950 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอเมือง จ.ตรัง

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำสวน, ทำไร่
อาชีพเสริม: เลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,527 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 600 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากจังหวัดพัทลุง ไปตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข4164 ระยะทาง 20 กิโลเมตร จะเข้าสู่ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ผลิตภัณฑ์

สะตอ,กล้วยทอด

สถานที่

1) อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า
2) ถ้ำรินเทพนิมิต (ถ้ำตาปู่)
3) ถ้ำมัจฉาปลาวน
4) จุดชมวิวผาผึ่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2525 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 433,750 ไร่ หรือ 694 ตารางกิโลเมตร ในเขตจังหวัดพัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช
2 ถ้ำรื่นเทพนิมิต(ถ้ำตาปู่) เป็นถ้ำที่สวยงาม ถือเป็นสัญลักษณ์ของตำบลเขาปู่ เป็นภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สิงสถิตของดวงวิญญาณ "ตาปู่" เป็นเทพกึ่งคนธรรพ์ เป็นที่กราบไว้ของชาวเขาปู่ และประชาชนทั่วไป
3 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
4 ถ้ำมัจฉาปลาวน เป็นถ้ำขนาดกลาง ภายในมีถ้ำมีหินงอกหินย้อย มีแอ่งน้ำ กว้างประมาณ 100 ตารางเมตร มีฝูงปลามัดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากปลาถ้ำนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวหลายประเภท อยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติประมาณ 2.5 กม.
5 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
6 จุดชุมวิวผาผึ้ง เป็นลานชมวิวบริเวณหน้าผาผึ้ง ที่ชื่อว่า "ผาผึ้ง" เนื่องจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายนของทุกปีจะมีผึ้งหลวงมาทำรังบริเวณหน้าผานับร้อยๆรัง และเป็นจุดที่สามารถมองเห็นธรรมชาติ จุดชมวิวผาผึ้งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติเพียง 300 ม.

โรงแรม
1 บ้านยูงทอง 2 อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 93190 โทร : 074-619654 ราคา 300 - 1,200 บาท

ร้านอาหาร
1 ริมเขื่อน หมู่ที่6 ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม อาหารพื้นบ้าน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยไข่แก้ว กล้วยไข่แก้ว
2 ยาง เอ ดี เอส กลุ่มรับซื้อน้ำยางสดจากสมาชิก แปรรูปครบวงจร
3 สะตอ สะตอสด ลักษณะฝักยาว เมล็ดโต ผิวเรียบ เมล็ดโตเรียงแน่น ผลผลิตออกเป็นช่อๆ ละประมาณ 10-12 ฝัก
4 เหล็กไฟตบโบราณ เหล็กไฟตบโบราณ

สินค้าโอทอป ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต พัทลุง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต พัทลุง