ข้อมูลตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต พัทลุง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตะแพนมีจำนวน 9 หมู่บ้าน ได้แยกออกจากอำเภอควนขนุนเมื่อ 2526 ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านสวนโหนด หมู่ที่ 2 บ้านตะแพน หมู่ที่ 3 บ้านวังยาว หมู่ที่ 4 บ้านห้วยครก หมู่ที่ 5 บ้านท่ายูง หมู่ที่ 6 บ้านหน้าควน หมู่ที่ 7 บ้านหัสคุณ หมู่ที่ 8 บ้านท่าข้าม และหมู่ที่ 9 บ้านไสยางผึ้ง

พื้นที่

พื้นที่ตำบลตะแพนเป็นที่ราบสูงเชิงเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเขาปู่, ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดกับ กิ่งอ.ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอนาโยง จ.ตรัง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,364 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.27 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 117 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.42 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

จากถนนเอเซีย สายแยกทุ่งข่า พัทลุง-กรุงเทพฯ ถึงสี่แยกแพรกหา ถนนลาดยาง 6 กม. จากสี่แยกแพรกหา ถนนลาดยาง ยาว 2 กม. ถึงป้ายปากทางเข้าที่ทำการกลุ่มทอผ้าบ้านหน้าเกาะ หมู่ที่ 1 ตำบลตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอ

สถานที่

1) วัดตะแพน
2) สำนักสงฆ์หัสคุณ
3) วัดสวนโหนด
4) องค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน
5) โรงเรียนวัดตะแพน
6) โรงเรียนตะแพนพิทยา
7) โรงเรียนบ้านสวนโหนด
8) โรงเรียนบ้านหัสคุณ
9) ศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสวนโหนด

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าทอมือกี่กระตุก ผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยกี่กระตุก และผ้ามัดหมี่ชนิดต่าง ๆ
2 สมุนไพรน้ำมันว่าน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรน้ำมันว่าน เช่น ยาสีฟันสมุนไพร น้ำมันว่านชินราช

สินค้าโอทอป ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต พัทลุง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต พัทลุง