ข้อมูลตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก ปัตตานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เล่ากันว่า นานมาแล้วมีบุตรชายเจ้าเมืองลพบุรี (จ.ลพบรีปัจจุบัน) เดินทางมาบ้านดอนรัก และได้ชอบพอกับบุตรสาวของโต๊ะลางา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่มีความงามมากคนหนึ่ง บุตรสาวของโต๊ะลางาขอให้บุตรชายเจ้าเมืองลพบุรีสาบานตนเป้นมุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม เจ้าเมืองลพบุรีทราบเรื่องดังกล่าวก็ไม่ยอม จึงส่งคนออกติดตามเอาตัวบัตรชายกลับ แต่บุตรชายเจ้าเมืองไม่ยอมจึงเผายานพาหนะและเผาตัวเองตาย ณ บริเวณที่มีลักษณะเป็นดอน และเพื่อเป้นอนุสรณ์สถานแห่งความรัก จึงเรียกว่า "บ้านดอนรัก"

พื้นที่

ตำบลดอนรัก มีการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกาตร และค้าขายเป้นอาชีพรอง อยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 6 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเกาะเปาะ, ตำบลลิปะสะโง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปะกาฮารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

การบริการไฟฟ้า 6 หมู่บ้าน
มีประปาหมู่บ้านจำนวน 7 แห่ง
มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 8 แห่ง

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์หรือจักรยานยนต์ จากที่ว่าการอำเภอหนองจิกถึงตำบลดอนรัก ระยะทาง 6 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

มะขามแก้ว

สถานที่

1. โรงเรียนบ้านดอนรัก ม.1
2. โรงเรียนบ้านปากาจินอ ม.6
3. สถานีอนามัยตำบล ม.6
4. องค์การบริหารส่วนตำบล ม.6

สินค้าที่น่าสนใจ
1 มะขามแก้ว มะขามตากแห้งแล้วนำมาบดละเอียด นำมากวนกับน้ำตาลจนเข้าที่แล้วนำมาปั้นเป็นก้อนกลม ห่อด้วยกระดาษแก้ว บรรจุถุงละ 10 บาท

สินค้าโอทอป ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก ปัตตานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก ปัตตานี