ข้อมูลตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี ปัตตานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตะบิ้ง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสายบุรี "ตะบิ้ง" แปลว่า ตลิ่ง/ฝั่งน้ำ ในสมัยก่อน การคมนาคมอาศัยทางเรือเป็นหลัก ประชาชนที่เดินทางไปมาอำเภอสายบุรีไปนราธิวาส ต้องไปขึ้นแพที่ตะบิ้ง แม่น้ำสายบุรี ตำบลตะบิ้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสายบุรี มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านตะบิ้ง หมู่2 บ้านกูแบบาเดาะ หมู่3 บ้านเจาะกือแย หมู่4 บ้านแซะโมะ หมู่5 บ้านลานช้าง หมู่6 บ้านกาเยาะมาตี

พื้นที่

ตำบลตะบิ้งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอห่างจากอำเภอ 2 กม. มีพื้นที่ทั้งหมด 7,592 ไร่ พื้นที่ 1 กม.ตร. 6,332 ไร่ มีแม่น้ำสายบุรีไหลผ่าน จึงทำให้หมู่บ้านที่ตั้งอยู่แถวริมน้ำมีปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ปะเสยยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.กะดุนง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตะลุปัน, ต.มะนังดาลำอ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เตราะบอน, ต.บือเระ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน, รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 97 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.80 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- จากถนนเพชรเกษม 1 เส้นทาง ระยะทาง 3 กม.
- จากอำเภอโดยถนนลาดยาง ระยะทาง 3 กม.

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมผมสตรี

สถานที่

1. มัสยิด
2. โรงเรียน
3. อบต.

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมผมสตรี ใช้คลุมผมของสตรีมุสลิม ลวดลายการปักตามความชอบของแต่ละบุคคล สามารถคิดสร้างสรรค์ลวดลายขึ้นมาเอง หรือดูจากแบบได้

สินค้าโอทอป ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี ปัตตานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี ปัตตานี