ข้อมูลตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี ปัตตานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

สมัยก่อนคนส่วนมากมักใช้การตั้งชื่อหมู่บ้าน เอาสิ่งของมาตั้งชื่อ เช่น ตำบลบือเระ เมื่อก่อนใช้ชื่อว่า โคกทราย หมายถึง พื้นทีที่มีต้นไม้เล็ก ๆ พื้นดินไม่อุดมสมบูรณ์ ต่อมาใช้ชื่อว่าตำบล "บือเระ"

พื้นที่

พื้นที่เป็นที่ราบ ประชากรมีอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ ทำสวนยาง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเตระบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปะเสยะวอ, ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทุ่งคล้า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปักผ้าคลุมผมสตรี

สาธารณูปโภค

มีไฟฟ้า, โทรศัพท์สาธารณะทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

มีถนนลาดยางผ่านทุกหมู่บ้าน ระยะทางจากทางหลวงแผ่นดินสายปัตตานี-นราธิวาส เข้าสู่ตำบลประมาณ 3 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมผมสตรี

สถานที่

1. อบต.บือเระ
2. โรงเรียนบ้านบือเระ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมผมสตรี เป็นผลิตที่ใช้เฉพาะที่สำหรับสตรีมุสลิม เป็นวัฒนธรรมในการแต่งกายของสตรี

สินค้าโอทอป ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี ปัตตานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบือเระ อำเภอสายบุรี ปัตตานี